Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες για Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης


Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.)


Το Π.Ε.Ε. είναι το χορηγούμενο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας από την Επιτροπή Εξετάσεων που αποδεικνύει την κατοχή των απαραίτητων γνώσεων για την κατοχή Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας πρέπει να κατέχει φυσικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει πραγματικά και μόνιμα στη διεύθυνση της επιχείρησης. Για την απόκτηση Π.Ε.Ε. απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις που οργανώνονται από την Επιτροπή Εξετάσεων μετά από ανακοίνωση στον τύπο.

Οι εξετάσεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:
i. Οδικές Μεταφορές Εμπορευμάτων
ii. Οδικές Μεταφορές Επιβατών


  • Έντυπο συμμετοχής: ΤΟΜ 203Α(01/08)


* Με το έντυπο συμμετοχής καταβάλλεται τέλος 51,26€
Ο Διευθυντής Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κ. Σωτήρης Κολέττας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

Ατυχήματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα