ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Β). Διαδικασίες για Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Φορτηγό ή Λεωφορείο)


I. Συμμετοχή σε εξετάσεις για Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

Διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για την κατηγορία που επιθυμεί (Φορτηγό ή Λεωφορείο).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΤΟΜ 167).

2. Δελτίο Ταυτότητας.

Τέλος Υπηρεσίας: €34,17

II. Έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

Διαδικασία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητεί την έκδοση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για την κατηγορία που επιθυμεί (Φορτηγό ή Λεωφορείο).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Επιστολή επιτυχίας πρακτικής δοκιμασίας για την κατηγορία που επιθυμεί (Φορτηγό ή Λεωφορείο).

2. Βεβαίωση από ΕΚΚΟ (Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών).

Τέλος Υπηρεσίας: €0

Επικοινωνία: Eύη Γεωργίου │ +357 22 807152 │ egeorgiou@rtd.mcw.gov.cy


Information services survey
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών