ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (N1(Ι)/2007)
- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου)
Νόμος του 2007


Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι τεχνικές μονάδες που συστήνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με αποκλειστικό σκοπό τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο μηχανοκινήτων οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 65 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

«ιδιοκτήτης ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων» σημαίνει το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου μηχανοκινήτων οχημάτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 1(Ι)/2007»
Show details for Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσειςΤο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Show details for Άδεια σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο:Άδεια σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο:
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο για τον τεχνικό

έλεγχο.


Information services survey
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών