ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


5. Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

1. Γενικά:

1.1. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δέχεται αιτήσεις, για σκοπούς εξουσιοδότησης Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

1.2. Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να εξουσιοδοτηθεί για σκοπούς των δραστηριοτήτων αυτών, θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς αίτηση.

1.3. Η εξουσιοδότηση παραχωρείται σε νομικό πρόσωπο.

1.4. Το τέλος εξέτασης αίτησης είναι €427.

2. Προϋποθέσεις:

2.1. Εκπαιδευτικό προσωπικό:

Ο Φορέας Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευτικό προσωπικό με τα πιο κάτω προσόντα:

(i) Κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών στη μηχανική ή κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών στις θετικές επιστήμες.

(ii) Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το θέμα διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών.

(iii) Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

2.2. Αίθουσες Διδασκαλίας:

Ο φορέας επαγγελματικής κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων θα πρέπει να διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας κατάλληλα κλιματιζόμενες και χώρο κατάλληλου μεγέθους και διαμόρφωσης για τη διεξαγωγή της πρακτικής κατάρτισης με την παρουσίαση οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

2.3. Εξοπλισμός:

Ο φορέας επαγγελματικής κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό για τη διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.

3. Πιστοποιητικά /Certificates (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)

3.1. Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να εξουσιοδοτηθεί ως Φορέας Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς αίτηση στην αρμόδια αρχή με βάση το έγγραφο TOM 129Γ: Αίτηση για εξουσιοδότηση Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

3.2. Αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση roadtransport@rtd.mcw.gov.cy ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

«Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Οδός Βασιλέως Παύλου 17, 1425 Λευκωσία».

4. Νομοθεσία/Legal Reference

Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 120/2004).

Επικοινωνία: Ιωσήφ Μιλτιάδους

τηλ.:+357 22 815712 │+357 22 807004

φαξ: +357 22 354030

imiltiadou@rtd.mcw.gov.cy


Information services survey
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών