Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
26/06/2017 Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδιο για εξουσιοδότηση Φορέα για τη διενέργεια της Θεωρητικής Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών
21/06/2017 Ανακοίνωση ανανέωσης Αδειών Κυκλοφορίας για το 3ο τρίμηνο και 2ο εξάμηνο του 2017
14/06/2017 Ανακοίνωση - Ειδική εξέταση για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Ε.Α.Ο) κατ. "Τ" Ταξί
29/05/2017 Ανακοίνωση εξετάσεων για εξασφάλιση πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλείας ADR
29/05/2017 Ανακοίνωση εξετάσεων για εξασφάλιση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR
26/05/2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ σε σχέση με το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι του 2012».
09/05/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΙ) ΚΑΤ."Λ" ΚΑΙ "Φ" - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
27/04/2017 Δημόσια διαβούλευση - Τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου του 2004
27/04/2017 Δημόσια διαβούλευση – Προσχέδιο Κανονισμών για σκοπούς ρύθμισης της απαγόρευσης επέμβασης στους «μετρητές χιλιομετρικών αποστάσεων» (οδόμετρα αυτοκινήτων - κοντέρ)
23/03/2017 Ανακοίνωση ανανέωσης Αδειών Κυκλοφορίας για το 2ο τρίμηνο του 2017
20/03/2017 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
20/03/2017 Δημόσια Διαβούλευση για την Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/45/ΕΚ και 2014/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σε σχέση με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους καθώς και με την οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Δημοκρατία
08/03/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
07/03/2017 Ανακοίνωση - Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού
03/03/2017 Ανακοίνωση - Αποτελέσματα στην ειδική εξέταση για την εξουσιοδότηση Υπεύθυνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΥΓΤΕΟ)
20/02/2017 Δημόσια Διαβούλευση σε σχέση με το Νομοσχέδιο περί Επαγγελματικής άδειας οδηγού τροποποίηση για την αναγνώριση των πιστοποιητικών προφορικών εξετάσεων 2016
17/02/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 03.02.2017
13/02/2017 Δημόσια διαβούλευση - Τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεων Κανονισμών του 1984 μέχρι 2014 που αφορά την απαγόρευση διακίνησης "σκούτερ" σε δημόσιους δρόμους, πεζοδρόμια ή ποδηλατόδρομους
13/02/2017 Ανακοίνωση - Υποβολή ενστάσεων για τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε
01/02/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΙ) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ "Λ¨ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ "Φ"ΦΟΡΤΗΓΟ
26/01/2017 Δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο Πρότασης Κανονισμών για την τροποποίηση των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο) Κανονισμών
19/01/2017 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας 2016
12/01/2017 Ανακοίνωση εξετάσεων για εξασφάλιση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR


Αρχείο Ανακοινώσεων


Ο Διευθυντής Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κ. Σωτήρης Κολέττας

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement

Κυβερνητική πύλη διαδιχτύου

Προσωπικά Δεδομένα