ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις05/08/2022 Ανακοίνωση προσθήκης ημερομηνιών πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων οδηγών για απόκτηση Π.Ε.Ι. στην Λάρνακα
03/08/2022 Ανακοίνωση - Άνοιγμα ημερολογίου πρακτικής δοκιμασίας στην Λεμεσό για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριου και Μάρτιο
03/08/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για τον Σεπτέμβριο 2022 στη Λεμεσό
25/07/2022 Ρύθμιση ταξιμέτρων με βάση τα νέα κόμιστρα
22/07/2022 Kατάσταση με αδειούχα αστικά ταξί ημερομηνίας 22.07.2022 ανά επαρχία
22/07/2022 Ανακοίνωση προσθήκης ημερομηνιών πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων οδηγών για απόκτηση Π.Ε.Ι., στη Λεμεσό
19/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Σεπτέμβριο 2022 στην Πάφο
15/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για τον Σεπτέμβριο 2022 στην Λευκωσία
14/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Αύγουστο 2022 στη Λάρνακα
14/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Αύγουστο 2022 στην Αμμόχωστο
14/07/2022 Ανακοίνωση προσθήκης ημερομηνιών πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων οδηγών για απόκτηση Π.Ε.Ι., στην επαρχία Λάρνακα
08/07/2022 Ανακοίνωση προσθήκης ημερομηνιών πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων οδηγών για απόκτηση Π.Ε.Ι. στην Λεμεσό
08/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για τον Ιούλιο 2022 στην Λεμεσό
07/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αποτελέσματα Επιτυχόντων Γραπτής Εξέτασης για την εξουσιοδότηση υπεύθυνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων με μικτό βάρος κάτω των 3500 κιλών, που διεξήχθη στις 22 Ιουνίου 2022
07/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υποβολή ενστάσεων για τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΚ) κατηγορίας «Τ»(Ταξί), που διεξήχθησαν στις 18/4/2022 και 19/4/2022
05/07/2022 Αποτελέσματα Επιτυχόντων Γραπτής Εξέτασης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Μηχανοκίνητων Οχημάτων Κατηγορίας 'Τ' Ταξί που διεξήχθησαν στις 18.4.2022 και 19.4.2022
05/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών για τον Αύγουστο 2022 στην Λευκωσία
01/07/2022 Ανακοίνωση - Τροποποίηση του Κανονισμού 50(10)(θ) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 μέχρι σήμερα, που αφορά τους φάρους των οχημάτων που ρυμουλκούν - μεταφέρουν οχήματα που έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη
01/07/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υποβολή ενστάσεων για τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης για τις κατηγορίες Λεωφορείου και Φορτηγού.
30/06/2022 Ανακοίνωση - Εφαρμογή των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2022 (Κ.Δ.Π. 241/2022) – Διαστάσεις πινακίδων μοτοσικλετών
30/06/2022 Ανακοίνωση προσθήκης ημερομηνιών πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων οδηγών για απόκτηση Π.Ε.Ι., στην επαρχία Λευκωσίας
28/06/2022 Ανακοίνωση προσθήκης ημερομηνιών πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων οδηγών για απόκτηση Π.Ε.Ι.
24/06/2022 Αποτελέσματα Επιτυχόντων Γραπτής Εξέτασης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχικής Επιμόρφωσης για τις Κατηγορίες Οχημάτων Φορτηγών (11.4.2022, 12.4.2022 και 13.4.2022) και Λεωφορείων (15.4.2022)
23/06/2022 Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας από όσους επιθυμούν να διευθύνουν επιχειρήσεις οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών
23/06/2022 Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση - Διάταγμα για προώθηση μηνυμάτων για οδική ασφάλεια
22/06/2022 Δημόσια Διαβούλευση - Νομοσχέδιο για Διάταγμα για προώθηση μηνυμάτων για οδική ασφάλεια
15/06/2022 Εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εκπαιδευτή Οδηγών την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022
14/06/2022 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων (Γ’ κύκλος) σε επιλαχόντες - Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
14/06/2022 Kατάσταση με αδειούχα αστικά ταξί ημερομηνίας 10.6.2022 ανά επαρχία
10/06/2022 Ανακοίνωση - Eιδική εξέταση για την εξουσιοδότηση υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων με μικτό βάρος μέχρι και τα 3500 κιλά που θα διεξαχθεί στις 22 Ιουνίου 2022
07/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση για Απόψεις - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεων Κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2021/1716 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2021/1717
07/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Ιούλιο 2022 στηn Αμμόχωστο
07/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Ιούλιο 2022 στη Λάρνακα
07/06/2022 Ανανέωση τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2022 από την 1.7.2022
07/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο 2022 στην Πάφο
06/06/2022 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες - Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης
06/06/2022 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες (Β’ κύκλος) της κατηγορίας χορηγίας Η14 - Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
03/06/2022 Ανακοίνωση για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις σχετικά με την εξασφάλιση πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλείας ADR
03/06/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Ιούλιο 2022 στη Λευκωσία
17/05/2022 Οδηγίες προς σχολές Οδηγών και τους εκπαιδευτές οδηγών με βάση τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα
17/05/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2022 στη Λεμεσό
11/05/2022 Ανακοίνωση για Επαναληπτικές Γραπτές Εξετάσεις Πιστοποιητικού Ικανότητας Εκπαιδευτή Οδηγών
09/05/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις εξουσιοδότησης Υπεύθυνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με μικτό βάρος μέχρι 3500 κιλά - Ιούνιος 2022
04/05/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Ιούνιο 2022 στη Λευκωσία
03/05/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Ιούνιο 2022 στην Αμμόχωστο
03/05/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Ιούνιο 2022 στη Λάρνακα
03/05/2022 2022-05-03 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων (Β' κύκλος) σε επιλαχόντες - Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης
03/05/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
21/04/2022 21-04-2022 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες - Σχέδιο Απόσυρσης για την κατηγορία χορηγίας Α1
19/04/2022 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - Νέος Νόμος για την εκπαίδευση οδηγών (Ο περί Εκπαιδευτών και Σχολών Οδηγών Νόμος)
19/04/2022 Ανακοίνωση ΤΟΜ - Ακύρωση Εξετάσεων Υποψήφιων Εκπαιδευτών Οδηγών
18/04/2022 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες της κατηγορίας χορηγίας Η14 - Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
13/04/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών για το μήνα το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο 2022 στην Αμμόχωστο
13/04/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών για το μήνα το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο 2022 στη Λάρνακα
06/04/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Μάιο 2022 στην Αμμόχωστο
06/04/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Μάιο 2022 στη Λάρνακα
06/04/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για το μήνα Μάιο 2022 στη Λευκωσία
05/04/2022 Ανακοίνωση - Κλειστά γραφεία στη Λευκωσία λόγω Covid
04/04/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για τον Μάιο και Ιούνιο 2022 στην Λεμεσό
29/03/2022 Γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού στην κατηγορία Ταξί
29/03/2022 Γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Λεωφορείου
29/03/2022 Γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Φορτηγού
28/03/2022 Ανακοίνωση - Επανεγγραφή Οχήματος κατηγορίας Μ1 και Ν1
24/03/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για τον Μάιο 2022 για Πάφο
21/03/2022 Ανακοίνωσης - Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες - Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
11/03/2022 11-03-2022 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες - Σχέδιο Απόσυρσης
11/03/2022 Ανακοίνωση - Εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εκπαιδευτή Οδηγών
09/03/2022 Περίοδος Υλοποίησης Έγκρισης Σχεδίων Χορηγιών για Ηλεκτροκίνηση και Απόσυρση
09/03/2022 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ σε σχέση με το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι 2019» - Άδεια Οδικής Χρήσεως Μεταφορέα Γ
04/03/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προσφορές για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αυτόματων πωλητών (vending machines) ροφημάτων και εδεσμάτων στο Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
02/03/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2022 για Λευκωσία
23/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για τον Μάρτιο 2022 στην Αμμόχωστο
23/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Eξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε υπερωριακή απασχόληση για τον Μάρτιο 2022 για Λάρνακα
14/02/2022 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Κατηγορία Χορηγίας Η14)
14/02/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αλλαγή Ημερομηνίας Προσθήκης Eξετάσεων υποψηφίων οδηγών για τον Μάρτιο και Απρίλιο 2022 για Πάφο


Αρχείο Ανακοινώσεων

_______________________________________________
© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών