ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Διαδικασίες για Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης


- Αίτηση για Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας
- Αίτηση για Παροχή Επαγγελματικής Άδειας
- Αίτηση για Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
- Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις για οδήγηση ταξί (ΠΕΚ)
- Άδεια "Α" για Οδικές Μεταφορές
- Άδεια "Δ" για Διεθνείς Οδικές Μεταφορές
- Άδεια "Ε" για Επιβατικές Οδικές Μεταφορές
- Εγκεκριμένα Κέντρα Κατάρτισης Οδηγών
- Έντυπο για Φυσική Ικανότητα
- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)
_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών