Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νομοθεσία Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Μεταφορά Επικίνδυνων ΕμπορευμάτωνΟ περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνής Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 Ν.9(ΙΙΙ)_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 40 KB)
Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνής Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 Ν.2(ΙΙΙ)_2006
(Μέγεθος Αρχείου: 515 KB)
Οι περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνής Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 μέχρι 2006 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.175_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 27 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004 Ν.29(Ι)_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 541 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 Ν.4(Ι)_2006
(Μέγεθος Αρχείου: 158 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμοι του 2004 μέχρι 2006 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.174_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 28 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 Ν.168(Ι)_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 50 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 Ν.14(Ι)_2010
(Μέγεθος Αρχείου: 97 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π.117_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 120 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 Κ.Δ.Π.53_2006
(Μέγεθος Αρχείου: 855 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) του 2004 και 2006 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.177_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 9 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π.119_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 80 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) του 2004 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.176_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 27 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 Κ.Δ.Π.285_2009
(Μέγεθος Αρχείου: 44 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π.120_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 119 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) του 2004 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.178_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 37 KB)
Το περί Καθορισμού Ημερομηνίας για Ορισμό Συμβούλου Ασφαλείας ADR - Διάταγμα Κ.Δ.Π. 210_2011
(Μέγεθος Αρχείου: 27 KB)
Το περί Καθορισμού Υποδείγματος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Διάταγμα του 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 76 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 Ν. 138(Ι)_2011
(Μέγεθος Αρχείου: 38 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 Ν.80(Ι)_2013
(Μέγεθος Αρχείου: 39 KB)


Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement