mtcw

Απαντήσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων
σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαΐδης, ο οποίος απηύθυνε σήμερα χαιρετισμό στο σεμινάριο που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης με θέμα «Σχεδιασμός και Ασφάλεια στις Εγκαταστάσεις Υγραερίου» στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, με την αποχώρησή του από το σεμινάριο, απάντησε, μεταξύ άλλων, και στις ακόλουθες ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

Σε ερώτηση σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή την επιστολή ενός εκ των επιθεωρητών ασφαλείας, του κ. Λιασή, ο οποίος ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεγάλου μέρους του προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας με τον Διευθυντή και ότι κατά συνέπεια τίθεται θέμα για την ασφάλεια των πτήσεων, ο κ. Νικολαϊδης ανέφερε:

«Πρέπει να σας πω ότι ζητήματα, όπως εγείρονται μέσα από επιστολές ή ακόμα και δημοσιογραφικά, τα οποία αφορούν είτε εσωτερικές διαδικασίες είτε διαπροσωπικές σχέσεις, είτε διοικητικά θέματα, ασφαλώς δεν προσφέρονται για δημόσιο διάλογο. Σίγουρα είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και μας απασχολούν, όμως ένας δημόσιος διάλογος δεν συμβάλει προς την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Εκείνο όμως που ασφαλέστατα πρέπει να δούμε, είναι το θέμα που απασχολεί και πρέπει να απασχολεί ευρύτερα, το κοινό το θέμα της ασφάλειας των πτήσεων. Θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά για ακόμα μια φορά ότι, σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας των πτήσεων, αλλά και τα άλλα τα ευρύτερα θέματα που τυγχάνουν της αρμοδιότητας του Τμήματος της Πολιτικής Αεροπορίας, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες μέσα από την εποπτεία, την επιτήρηση και τους περιοδικούς και τακτικούς ελέγχους που ασκούνται από διεθνείς οργανισμούς, είτε είναι ο ICAO, είτε η EASA, είτε το JAA, είτε το EUROCONTROL, όπου αυτές οι διαδικασίες και έλεγχοι που γίνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν καταδείξει ότι τα επίπεδα ασφάλειας πτήσεων - που είναι και το ζητούμενο – είναι εκείνα που πρέπει να είναι στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν κενά τα οποία μας εμβάλλουν σε ανησυχίες. Ασφαλέστατα η διαδικασία που αφορά την ασφάλεια πτήσεων, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Κύπρος με τις τραγικές εμπειρίες, είναι κάτι που βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε. Πρόκειται για μια διαρκής διαδικασίας αναβάθμισης και συνεχούς βελτίωσης αυτών των θεμάτων.

Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω είναι το εξής. Όπως ξέρετε, τους τελευταίους μήνες είμαστε σε μια διαδικασία θεσμικής αναβάθμισης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Μέσα από την μετεξέλιξη του Τμήματος σε ένα οργανισμό ανεξάρτητο, σε μια εποπτική Αρχή για την Πολιτική Αεροπορία, θα μπορέσει ο οργανισμός αυτός να επιτελέσει ακόμα πιο αποτελεσματικά το ρόλο του. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πρόοδος και σε ό,τι αφορά τη στελέχωση και σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και τις υποδομές του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Είμαστε στο στάδιο του κοινωνικού διαλόγου με το προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ούτως ώστε να συμφωνηθούν τα οργανογράμματα του νέου οργανισμού, και παράλληλα μελετούμε την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ της νέας Πολιτικής Αεροπορίας και του Κράτους, διότι ασφαλώς το Κράτος θα έχει ρόλο και κυρίως σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία κάποιων τομέων της Πολιτικής Αεροπορίας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι είναι η δεύτερη φορά που στέλνεται επιστολή γι’ αυτά τα ζητήματα και ότι η προηγούμενη είχε σταλεί πριν από ένα περίπου χρόνο και κατά πόσο τον ανησυχούν αυτά τα πράγματα νοούμενου ότι, όπως λέγετε, υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε μια πολύ σημαντική μονάδα του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας όπως είναι η ασφάλεια πτήσεων, ο κ. Υπουργός σχολίασε: «Επαναλαμβάνω, ότι διοικητικά θέματα και θέματα διαπροσωπικών σχέσεων είναι σημαντικά και θα μας απασχολήσουν, όπως αυτό που κύρια ενδιαφέρει την κοινή γνώμη είναι το ευρύτερο θέμα της ρύθμισης της ασφάλειας πτήσεων και πάνω σε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω κατηγορηματικά, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Σε ερώτηση κατά πόσο ανησυχεί από τις διαφαινόμενες «κόντρες» στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ο κ. Νικολαϊδης απάντησε: «Η δουλειά η δική μου είναι να ανησυχώ συνέχεια για όλα αυτά τα θέματα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε ασφαλώς, είναι να μην αφήσουμε τα οποιαδήποτε θέματα να δημιουργήσουν προβλήματα ευρύτερα. Σίγουρα θα αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα αλλά κυρίως – επαναλαμβάνω – το μείζον θέμα που είναι η ασφάλεια των πτήσεων, εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και όχι σε οποιαδήποτε θέματα διαπροσωπικής φύσης, τα οποία είναι επίσης σημαντικά αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κάποιο άλλο επίπεδο».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις υπερωρίες που καταβάλλονται στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ο κ. Νικολαϊδης επισήμανε ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία στελέχωσης του Τμήματος, η οποία σημείωσε, θα πρέπει να γίνει μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση και την εξεύρεση του απαιτούμενου προσωπικού. Εκεί όπου υπάρχουν οι οποιεσδήποτε ελλείψεις, παρατήρησε, θα καλυφθούν όπως και σε όλα τα άλλα Τμήματα με την ανάλογη υπερωριακή εργασία.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει η σκέψη για αντικατάσταση του πετρελαίου με το υγραέριο στα οχήματα, όπως συμβαίνει σε χώρες του εξωτερικού, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων παρατήρησε: «Η τεχνολογία εξελίσσεται και ασφαλώς κανένας δεν μπορεί να αγνοεί θέματα τεχνολογίας, υβριδικά και διάφορα είδη καυσίμων. Η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ ραγδαία και άρα σήμερα, με τη στενότητα των ενεργειακών πηγών και το πρόβλημα το οικονομικό, καθώς επίσης και με τις επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον που μας απασχολούν ιδιαίτερα, θα πρέπει κανείς να παρακολουθεί αυτές τις τεχνικές εξελίξεις πολύ στενά ούτως ώστε να μπορεί να εναρμονίζεται με αυτές, να τις ενθαρρύνει και να τις ενισχύει μέσα από νομοθετικές διατάξεις. Γενικά πρόκειται για ένα ευρύτερο θέμα, το θέμα της χρήσης εναλλακτικών πηγών καυσίμων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, η τεχνολογία εξελίσσεται και στο βαθμό που προχωρά και γίνεται και εμπορικά διαθέσιμη, οφείλουμε ασφαλώς να το λάβουμε υπόψη».