mtcw
Στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων με θέμα τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις απόρροια του νομοθετικού πλαισίου Fit for 55, συμμετείχε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος.

Όπως ανέφερε ο κ. Υπουργός, «η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε όλοι μας, τουλάχιστον για την επόμενη 25ετία είναι το Fit for 55. Ουσιαστικά, θα “πληρώσει” αυτή η γενιά για να είναι σε καλύτερη μοίρα και καλύτερες συνθήκες η επόμενη».

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των μεταφορών, ο κ. Καρούσος εξήγησε ότι υπάρχουν τρεις νομοθετικές προτάσεις/κανονισμοί που τις επηρεάζουν. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Κανονισμό ReFuelEU, τον Κανονισμό για το ETS και την φορολογία.

Ο Υπουργός Μεταφορών επεσήμανε ότι η Κύπρος προέβη σε ανάλυση του κόστους που θα έχουν οι πιο πάνω Κανονισμοί στην οικονομία της χώρας, αναπτύσσοντας εργαλείο το οποίο κοινοποιήθηκε και στα υπόλοιπα κράτη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το κόστος για την Κύπρο για τις τρεις προαναφερθείσες προτάσεις εκτιμάται στα 18 δις δολάρια για την περίοδο 2025-2050. Για την ΕΕ στο σύνολο το κόστος εκτιμάται στο 1.4 τρις δολάρια, ενώ για την Ελλάδα είναι γύρω στα 87 δις δολάρια, την Ολλανδία 104 δις δολάρια, την Πολωνία 53 δις δολάρια, κοκ. Για την Κύπρο, τα 9 δις αφορούν το κόστος για τα καύσιμα, τα 5 δις δολάρια είναι για το ETS και τα υπόλοιπα την φορολογία. «Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα, έχουμε οκταπλάσιο επηρεασμό από την υπόλοιπη ΕΕ. Για τον δυσανάλογο επηρεασμό που θα έχει η Κύπρος ενημερώσαμε και το Ευρωκοινοβούλιο και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα υπόλοιπα κράτη μέλη», σημείωσε ο κ. Υπουργός.

Οι επιπτώσεις, εάν δεν γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο νομοθετικό πακέτο, θα επηρεάσουν σημαντικά τον τομέα του τουρισμού, όπου εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση κατά 15-20%, θα χαθούν 10.000 θέσεις εργασίας, ενώ θα επηρεαστεί το ΑΕΠ αρνητικά κατά 1,75% τον χρόνο. Για παράδειγμα, το επιπλέον κόστος ανά πτήση το 2030 θα ανέλθει σε περίπου 9.000 δολάρια. Με βάση μελέτες σε ακαδημαϊκά περιοδικά, για κάθε 1% αύξηση στο κόστος του εισιτηρίου μειώνεται κατά 3% η ζήτηση. Το 2025, αν δεν αλλάξει κάτι, το κόστος προς τις αεροπορικές θα είναι 200 εκ. ευρώ τον χρόνο, το 2030 θα είναι πέραν των 500 εκ. ευρώ, το 2035, 800 εκ. ευρώ και μιλούμε για 50-60.000 πτήσεις τον χρόνο.

Παράλληλα, ο κ. Καρούσος υπογράμμισε ότι τίθεται και το θέμα του ανταγωνισμού με τρίτες χώρες. Ένα από τα θέματα που υπάρχουν, ανέφερε, είναι ότι αυτά τα μέτρα αφορούν μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για πτήσεις ΕΕ εκτός ΕΕ, το μόνο που περιλαμβάνει είναι το εναλλακτικό καύσιμο στο αεροδρόμιο της ΕΕ (carbon leakage). Για παράδειγμα, σήμερα μια αεροπορική εταιρεία ταξιδεύει από την Γερμανία στην Κύπρο ή την Κρήτη. Το 2035 αν η εταιρεία αποφασίσει αντί στην Κύπρο να ταξιδεύει προς Αίγυπτο, θα εξοικονομούσε περίπου 13.000 δολάρια ανά πτήση. Συνεπώς, τίθεται, αφενός, θέμα ανταγωνισμού και, αφετέρου, επηρεάζονται η συνδεσιμότητα και ο τουρισμός, είπε ο Υπουργός Μεταφορών.

Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, η Κύπρος, στηρίζοντας την επιτυχή υλοποίηση των στόχων που περιλαμβάνονται στο Fit for 55, ανέπτυξε πρωτοβουλία και μέσα από σειρά επαφών, πέτυχε τη συμπερίληψη συγκεκριμένων προτάσεών της που θα μειώσουν το κόστος για τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκε η παράταση για 10 χρόνια για την εφαρμογή του κανονισμού για υποχρεωτικό ανεφοδιασμό σε κάθε αεροδρόμιο. Ο Κανονισμός έλεγε ότι ξεκινούμε με 2% το 2025. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Κύπρου, για τα 10 χρόνια της παράτασης, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος και δεν θα είναι υποχρεωτικό σε κάθε αεροδρόμιο να ανεφοδιάζεται το αεροπλάνο με το συγκεκριμένο ποσοστό κάτι που θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό.

Επιπλέον, υιοθετήθηκε η αλλαγή στον ορισμό του Sustainable Aviation Fuel, στον οποίο συμπεριλήφθηκαν κάποια υλικά, ούτως ώστε να μπορεί να παράγεται αυτό το βιοκαύσιμο και με άλλη πρώτη ύλη, η οποία θεωρείται βιώσιμη και καθαρή, εκτός από τα τρόφιμα.

Επιπρόσθετα, ένα άλλο σημαντικό θέμα ήταν η εισήγηση της Κύπρου για έναν μηχανισμό που ονομάζεται SAF Allowance Mechanism, με τον οποίο θα παραχωρούνται δωρεάν δικαιώματα σε αυτούς που αποδίδουν καλύτερα στον τομέα και θα μπορούν να τα εξαργυρώνουν στο ETS για να μειώνουν το κόστος τους εκεί. «Προτείναμε ένα εργαλείο και πετύχαμε στο προοίμιο του ReFuel EU Aviation να περιληφθεί σε μια παράγραφο που λέει ότι πρέπει να εξευρεθούν μηχανισμοί, οι οποίοι θα γεφυρώνουν το κόστος του εναλλακτικού καυσίμου με το κανονικό καύσιμο. Τώρα ο στόχος είναι να εγκριθεί και στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στις 28 Ιουνίου, στο οποίο θα παραστεί ο Υπουργός Γεωργίας και εγώ, διότι το θεωρούμε πολύ σημαντικό», είπε ο κ. Υπουργός.

Επίσης, λήφθηκε υπόψη η πρόταση της Κύπρου και της Μάλτας ότι, για σκοπούς ανταγωνισμού, για 1.200 χιλιόμετρα ακτίνα θα έχει το δικαίωμα μια αεροπορική, εάν κρίνει ότι επηρεάζεται από τον ανταγωνισμό, θα έχει το δικαίωμα η εταιρεία να υποβάλει αίτηση προς το κράτος και θα εξαιρείται για να μπορεί να ανεφοδιάζει σε όποιο αεροδρόμιο προτιμά και είναι προς το οικονομικό της συμφέρον.

Συνεχίζοντας, ο κ. Καρούσος επεσήμανε ότι αξιοποιήθηκε και η συμμαχία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κύπρου για τη Διακήρυξη για την Αεροπορική Συνδεσιμότητα, η οποία μέχρι σήμερα συνυπογράφεται από 12 κράτη μέλη της ΕΕ. «Όταν οργανισμοί όπως η IATA, το Airlines for Europe, το Airports Council International, έρχονται σε μας και μας συμβουλεύονται, γίνεται κατανοητό πόσο αναβαθμίστηκε η χώρα μας στον τομέα των μεταφορών», τόνισε ο κ. Καρούσος.

Τέλος, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρθηκε στη νομοθεσία που αφορά τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και σταθμών επαναφόρτισης, για το οποίο επιτεύχθηκαν «φωτογραφικές» εξαιρέσεις για την Κύπρο. Σύμφωνα με την απόφαση, η Κύπρος εξαιρείται από τη δημιουργία σταθμών επαναφόρτισης (σταθμοί «ανάπαυσης»), ενώ δύναται να δημιουργήσει σταθμούς επαναφόρτισης κάθε 100 χλμ αντί κάθε 60 χλμ.