mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που έχω αποδεχτεί την πρόσκληση να χαιρετίσω την σημερινή εκδήλωση, που διοργανώνεται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ταχυδρομείων.

Σαν σήμερα, πριν από 140 χρόνια, το 1874, με πρωτοβουλία 22 χωρών, ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση με έδρα τη Βέρνη της Ελβετίας, με όραμα και φιλοδοξία την κατάργηση των συνόρων μεταξύ των χωρών, τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης, την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθώς και την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των Ταχυδρομείων.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, και μετά από μια μακρόχρονη πετυχημένη και δημιουργική πορεία, τα Ταχυδρομεία, ανταποκρινόμενα και στις τεχνολογικές εξελίξεις, κατάφεραν να αναπτύξουν, ανά το παγκόσμιο, ένα τεράστιο δίκτυο προφέροντας πλειάδα προϊόντων και υπηρεσιών. Έχουν αναπτύξει νέες καινοτόμες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών τους, σε προσιτές τιμές και με ψηλές προδιαγραφές ποιότητας, όπως είναι η πληρωμή λογαριασμών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η μεταφορά χρημάτων, με δυνατότητα πρόσβασης ακόμη και εκεί, όπου άλλα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, αδυνατούν να φθάσουν.

Όπως εμφαντικά αναφέρει και στο φετινό μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων, ο Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, κ. Bishar Hussein, τα Ταχυδρομεία, με ένα παγκόσμιο δίκτυο 640.000 Ταχυδρομικών Γραφείων, εξακολουθούν να παραμένουν κινητήρια δύναμη οικονομικής δραστηριότητας, ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής συνοχής.

Κυρίες και Κύριοι,

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν είναι αμέτοχα στις εξελίξεις αυτές. Η σημερινή επέτειος, γιορτή για τα ταχυδρομεία όλου του πλανήτη, βρίσκει τα κυπριακά ταχυδρομεία σε μια ιστορική καμπή. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των συνεχών αλλαγών, ιδιαίτερα μετά την ελευθεροποίηση της ταχυδρομικής αγοράς από την 1 Ιανουαρίου 2013, κινητοποιούν τις διαθέσιμες δυνάμεις τους σε υποδομή και σε ανθρώπινο δυναμικό και προχωρούν σε ανακατατάξεις, αναπροσαρμογές και αλλαγή νοοτροπίας ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στις επερχόμενες αλλαγές της ταχυδρομικής αγοράς.

Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς υποχρεώνει τα Κυπριακά Ταχυδρομεία να διεκδικήσουν νέους ρόλους. Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ευελπιστούμε να μετατρέψουμε τα Κυπριακά Ταχυδρομεία σε σύγχρονο, ευέλικτο και ανταγωνιστικό οργανισμό, ικανό να διαδραματίσει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς.

Αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αναγκαιότητα για παροχή διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από Πρόταση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, αποφάσισε την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για αυτονόμησή του μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη μίσθωση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για τη διενέργεια μελέτης για τη διοικητική και οικονομική αυτονόμηση του Τμήματος, με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου, και τη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής, που θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Οικονομικών και των Οργανώσεων των εργαζομένων. Η εν λόγω Επιτροπή θα διεξέλθει όλα τα θέματα που αφορούν τον νέο Οργανισμό, στη βάση της μελέτης που θα προηγηθεί, με έμφαση στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του υφιστάμενου προσωπικού, στο πλαίσιο μιας νέας οργανωτικής δομής.

Παράλληλα, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προωθεί και στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες των Κυπριακών Ταχυδρομείων, για αναβάθμιση των υφιστάμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών αλλά και προσφορά νέων υπηρεσιών, πέραν των ταχυδρομικών, όπως υπηρεσιών που προσφέρονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη, μεταξύ άλλων, και σε μια ιδιαίτερα αγαπητή ομάδα ανθρώπων, τα παιδιά. Η παρουσία τους εδώ, ως τιμώμενα πρόσωπα, μας προσφέρει μεγάλη χαρά και θέλω με την ευκαιρία αυτή να τα συγχαρώ για τη συμμετοχή τους στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό με θέμα «Γράψε μια επιστολή για να εξηγήσεις πώς η μουσική αγγίζει τις ζωές μας».

Ο διαγωνισμός αυτός έχει υιοθετηθεί από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση σε συνεργασία με την UNESCO και διεξάγεται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Κύπρος λαμβάνει πάντοτε μέρος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του οποίου βρίσκονται σήμερα μαζί μας και προς τους οποίους απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους των σχολείων που είναι, επίσης, μαζί μας σήμερα, διότι χωρίς τη δική τους ενθάρρυνση και στήριξη προς τα παιδιά, ο διαγωνισμός δεν θα μπορούσε να επιτύχει. Οφείλω παράλληλα να επισημάνω ότι ο διαγωνισμός είναι προαιρετικός και τα παιδιά έχουν γράψει τις εκθέσεις στον ελεύθερο τους χρόνο, γεγονός για το οποίο είναι άξια συγχαρητηρίων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω και στα μέλη της Επιτροπής που αξιολόγησαν τις εκθέσεις των παιδιών αλλά και στους γονείς, οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί με το δικό τους τρόπο, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τα παιδιά τους.

Τελειώνοντας, με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας, προκηρύσσω τον επόμενο διαγωνισμό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, τον τεσσαρακοστό τέταρτο στη σειρά, με θέμα «Περίγραψε μας τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ήθελες να μεγαλώσεις».

Σας ευχαριστώ και εύχομαι στη Διεύθυνση και σε όλα τα στελέχη των Κυπριακών Ταχυδρομείων κάθε επιτυχία στο έργο τους.