mtcw


Κυρίες και Κύριοι,

Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στον Αρχαιολογικό Χώρο Κάτω Πάφου για τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Από τον κόσμο των πουλιών της Κύπρου». Η έκθεση αυτή αποτελεί απτό αποτέλεσμα της διαχρονικής στρατηγικής και του οράματος του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για διαχείριση και προβολή του αρχαιολογικού μας πλούτου και εν γένει της πολύ πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Η προσπάθεια για επαφή της κοινωνίας με την κυπριακή αρχαιολογία αποτελεί σταθερή δέσμευση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, επιστέγασμα της οποίας είναι οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων και Χώρων. Η 18η Απριλίου, από το 1983, όταν και θεσπίστηκε από την ΟΥΝΕΣΚΟ και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων- ICOMOS, γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο ως η Διεθνής Ημέρα Μνημείων και Χώρων.

Σκοπός της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση και γνωριμία του κοινού με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που δεν ανήκουν κατ’ ανάγκην στον κατάλογο των γνωστών και προβεβλημένων μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Μέσα από τις εκδηλώσεις, που διοργανώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, δίνεται η δυνατότητα προβολής και ανάδειξης της τοπικής αλλά και της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενθαρρύνοντας τη συμβολή σε αυτή την προσπάθεια κοινωνικών συνόλων και φορέων. Προάγεται η καλύτερη γνωριμία του κοινού με τα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά στην προστασία και την προβολή της, αλλά κυρίως, σκοπός της σημερινής ημέρας είναι η ένταξη των μνημείων στην καθημερινότητα του κοινού σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο.

Ο Αρχαιολογικός Χώρος της Κάτω Πάφου, ένας από τους σπουδαιότερους και πιο επισκέψιμους του νησιού, έχει ενταχθεί τόσο στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, όσο και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 για τη σπάνια βιοποικιλότητα και το μοναδικό φυσικό του περιβάλλον. Η πολυδιάστατη σημασία του χώρου υποδηλώνει τις βασικές αρχές του διαχειριστικού του σχεδίου και συμβάλλει στην προώθηση των αρχών της διεπιστημονικότητας και της πολύπλευρης προσέγγισης των εθνικών μας πόρων φυσικών και πολιτιστικών.

Μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτική υλοποιούνται βασικές αρχές και ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις όπως η αειφόρος/πράσινη ανάπτυξη και η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Οι αρχαιολογικοί μας χώροι αποκτούν επιπρόσθετες, νέες χρήσεις, διευρύνοντας το κοινό που τους επισκέπτεται. Ο αρχαιολογικός χώρος της Κάτω Πάφου αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυρήνες της χλωρίδας, της πανίδας και της βιοποικιλότητας του νησιού, προσελκύοντας ετήσια χιλιάδες φυσιοδίφες για παρακολούθηση των πτηνών. Παράλληλα, οι αρχαιολογικοί χώροι της Κύπρου μετεξελίσσονται σε διαδραστικούς χώρους για το κοινό, με εκθεσιακές χρήσεις, προσφέροντας στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Η περιοδική έκθεση που εγκαινιάζουμε σήμερα συνδέει με τον πιο ζωντανό και ουσιαστικό τρόπο τις αρχές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και ιδιωτικά ιδρύματα, το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, επιχείρησαν να συνδέσουν και να ταυτίσουν την πανίδα, τα πουλιά της Κύπρου, με τις αναπαραστάσεις τους στην αρχαία κυπριακή τέχνη.

Το διηνεκές ενδιαφέρον και η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο που τον περιβάλλει πρωταγωνιστεί ως το βασικότερο μήνυμα της έκθεσης και ενισχύει την αδήριτη ανάγκη για πράσινη ανάπτυξη και το χρέος μας να κληροδοτήσουμε τον πολιτιστικό και φυσικό μας πλούτο στις επόμενες γενεές, στα παιδιά μας.

Σημ.: Τον χαιρετισμό διάβασε, εκ μέρους του Υπουργού Συγκοινωνιών και ΄Εργων η Έφορος Αρχαιοτήτων δρ Δέσπω Πηλείδου.