mtcw

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλέσαμε στη σημερινή τελετή για την υπογραφή του Συμβολαίου για την Ανέγερση της Α’ Φάσης του Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας στην Λευκωσία. Πρόκειται για μια εξαγγελία του Η Σύμβαση έχει ανατεθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ως Αναθέτουσα Αρχή στην εταιρεία Cyfield Construction Limited.

Το Έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο «Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση» και η αξία της Σύμβασης ξεπερνά το ποσό των €12 εκατομμυρίων περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι μελέτες και οι κατασκευαστικές εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών, ενώ ο Ανάδοχος Εργολάβος θα έχει πρόσθετα την ευθύνη για τη 12ετή Συντήρηση του Έργου. To ποσό θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης της προγραμματικής περιόδου 2021-2025, το οποίο εξαγγέλθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ποσό αυτό εμπίπτει στον πυλώνα της «Δημόσιας Υγείας» για ανθεκτικό και αποτελεσματικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα στη δράση του Υπουργείου Υγείας για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Ο συντονισμός για την υλοποίηση του Έργου θα αναληφθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η παρακολούθησή του θα γίνεται από ομάδα Λειτουργών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Για τη μελέτη και την επίβλεψη του Έργου, ο Εργολάβος ενέταξε στην Ομάδα του τους Κωνσταντίνο Μαραθεύτη, Αρχιτέκτονα, Άντρο Αχιλλέως, Πολιτικό Μηχανικό, Χριστάκη Σωτηρίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, και Σωτήρη Κυριζή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Για την κατασκευή του Έργου, στην Ομάδα του Εργολάβου περιλαμβάνονται, επίσης, η εταιρεία Α.S. Air Control Ltd, η οποία θα αναλάβει τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και η εταιρεία YTM Stavrides Ltd, η οποία θα αναλάβει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του.

Το Έργο, οι εγκαταστάσεις του οποίου θα έχουν συνολικό εμβαδόν 4500 m², περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
    • Θαλάμους Οξέων Περιστατικών 50 κλινών, με κλινική ECT και χώρους νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού,
    • Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων 18 κλινών με χώρους νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, γυμναστήριο, αίθουσα εκπαίδευσης εργαζομένων και χώρους πολλαπλών χρήσεων εργοθεραπείας,
    • Εξωτερικές εργασίες και τοπιοτέχνηση,
    • Ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, που αφορούν τόσο τα κυρίως κτίρια όσο και τους εξωτερικούς χώρους, και
    • Κατεδάφιση υφιστάμενων θαλάμων/βιολογικού σταθμού και σχετική εξυγίανση χώρων.

Επιπρόσθετα, στην ανάπτυξη του Έργου λήφθηκαν υπόψη όλες οι πρόνοιες, ώστε οι υποδομές του Έργου να είναι υψηλών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας ότι το κτίριο θα είναι ενεργειακής κατηγορίας Α με χαμηλά λειτουργικά κόστη και υψηλού επιπέδου συνθήκες διαβίωσης για τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό.

Κυρίες και Κύριοι,

Η φετινή πληρότητα του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, εξαιτίας και των δύσκολων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, ξεπέρασε το 100%, ενώ υπάρχει αυξητική τάση εισαγωγών ψυχικά ασθενών, καθώς και εισαγωγών χρόνιων ουσιοεξαρτημένων ατόμων.

Η σημερινή υπογραφή του Συμβουλίου έρχεται να υλοποιήσει ακόμα μια εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας ότι επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες υποδομές για την αποκατάσταση και την επανένταξη των ψυχικά πασχόντων, με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους, στη βάση των συστάσεων της σύγχρονης ψυχιατρικής νοσηλείας.
Στο πλαίσιο δε του Γενικού Συστήματος Υγείας, η αναβάθμιση των υποδομών του Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας, δείχνει τη θέληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ενέργειες για τη βελτίωση των προσφερόμενων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών προς τους ψυχικά πάσχοντες συνανθρώπους μας. Την ίδια ώρα διασφαλίζει ότι το προσωπικό του Νοσοκομείου εργάζεται σε περιβάλλον και συνθήκες που τους επιτρέπουν να προσφέρουν στους ασθενείς τους τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τους Λειτουργούς όλων των Τμημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, που σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ, τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, οδήγησαν το Έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός Υγείας θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του Έργου, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Σας ευχαριστώ.