mtcw


Η Κυπριακή Δημοκρατία στήριξε και στηρίζει τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για αντιμετώπιση της κρίσης, είπε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται ότι θα εργαστεί για τη σωστή υλοποίηση των μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης που έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Στην παρέμβασή του στις εργασίες της Ολομέλειας του Κολεγίου των Επιτρόπων με την κυπριακή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις Βρυξέλλες, ο κ. Φλουρέντζου είπε: «Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση, της οποίας το εύρος και την ένταση κανείς δεν μπόρεσε να προβλέψει έγκαιρα με ακρίβεια, ανέδειξε μεταξύ άλλων την ανεπάρκεια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και της αρχιτεκτονικής της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Η κρίση κατέδειξε ότι υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στον χώρο της Ευρωζώνης, καθιστώντας απολύτως απαραίτητη την ύπαρξη καλύτερου συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών.

Εκ των πραγμάτων, έχει διαφανεί εξαρχής, τόσο η απουσία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διαχείρισης οικονομικών κρίσεων όσο και η έλλειψη αποτελεσματικότητας στην έγκαιρη λήψη και περισσότερο στην υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.

Για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχω αναφέρει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια σειρά οικονομικών πολιτικών, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στην ενθάρρυνση της εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς, όπως ο τομέας της αγοράς εργασίας.
Ταυτόχρονα, προωθούνται σημαντικά μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του χρηματοοικονομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πλαισίου επίλυσης και διαχείρισης χρηματοοικονομικών κρίσεων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία στήριξε και στηρίζει τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και έχει συμβάλει, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για αντιμετώπιση της κρίσης. Στα πλαίσια αυτά, η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται ότι θα εργαστεί για τη σωστή υλοποίηση των μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Tαυτόχρονα, εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στην προώθηση οποιωνδήποτε άλλων μέτρων κριθούν απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ενδυνάμωσης του πλαισίου διακυβέρνησης, αλλά και της βελτίωσης της λειτουργίας του χρηματοοικονομικού τομέα.

Είναι γεγονός όμως, ότι παρά τις σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να διέρχεται περίοδο μεγάλης αναστάτωσης και αβεβαιότητας. Είναι φανερό ότι, οι διεθνείς αγορές και γενικά οι επενδυτές, δεν έχουν πειστεί για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι φανερό ότι τα μέτρα που έχουμε υιοθετήσει, είναι προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν. Αυτή η εξέλιξη μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι οικονομικοί ρυθμοί ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να παραμένουν υποτονικοί.

Είναι παραδεκτό από όλους μας ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη οικονομία χωρίς οικονομική ανάπτυξη. Αυτό έχει επισημανθεί κατ΄επανάληψη τόσο από τον κ. Μπαρόζο όσο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη δήλωση του στις 30 Ιανουαρίου 2012, δηλαδή ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή πολιτικών που θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σημαντικοί πυλώνες στην προσπάθεια αυτή θα είναι η στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που αποτελούν την ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής οικονομίας κυρίως στα μεσαίου μεγέθους και μικρά κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς.

Αυτή ακριβώς θα είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή η ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία όμως θα οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους στην ηλικία συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Θέλω να τονίσω εμφαντικά ότι, για εμάς, η κοινωνική προστασία και η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν μέγιστη έγνοια και προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μια ένωση όλων των Ευρωπαίων πολιτών, χωρίς περιορισμούς και διαχωρισμούς. Αυτό θα είναι ένα από τα βασικότερα μηνύματα που θα προσπαθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία να προωθήσει έμπρακτα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της.

Καταληκτικά, θα ήθελα να μοιραστώ την αγωνία όλων μας για την κρισιμότητα των στιγμών που διέρχεται το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει στους πολίτες της και σύμφωνα με τις αρχές που την διέπουν να διαδραματίσει ένα ουσιαστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας έτσι που να καθορίζει και να διαμορφώνει τις εξελίξεις. Ταυτόχρονα, θέλω να εκφράσω την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Κυπριακής Προεδρίας να αντιμετωπίσει όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τα σημαντικότερα ζητήματα που εκκρεμούν και ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκρίνοντας το μέγεθος των προκλήσεων με το μέγεθος της χώρας μας, σίγουρα η αποστολή αυτή δεν θα είναι εύκολη, όμως πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα μπορέσουμε να συμβάλουμε, στον βαθμό που μπορούμε, στη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης.


Θα ήθελα τέλος να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να εκφράσω τη σιγουριά μου για την επιτυχημένη συνεργασία που θα έχουμε κατά το εξάμηνο της Κυπριακής Προεδρίας».