ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Το Τμήμα


Αγαπητέ Επισκέπτη,

Σας καλωσορίζω στο δικτυακό χώρο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Στοχεύουμε να καταστήσουμε αυτό το χώρο, πηγή και μέσο μιας άμεσης και αδιάλειπτης επικοινωνίας μαζί σας, για να μπορείτε να βρείτε εύκολα και με ταχύτητα πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Τμήματος, για τις νομοθεσίες για τις οποίες ενεργούμε ως αρμόδια αρχή, για έντυπα αιτήσεων και νέα και ειδήσεις γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εκτελεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Εκπονεί μελέτες, σχεδιάζει, εκτελεί και συντηρεί κυβερνητικά ηλεκτρομηχανολογικά έργα, προβαίνει σε αγορές και συντηρεί ηλεκτρομηχανολογικό και ιατρικό εξοπλισμό, μηχανήματα και οχήματα και διασφαλίζει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όλων των κυβερνητικών κτιρίων.

Ένας σημαντικότατος τομέας δραστηριότητας του Τμήματος, είναι η εφαρμογή, η επιτήρηση εφαρμογής, η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός σειράς εναρμονιστικών και εθνικών νομοθεσιών για τις οποίες το Τμήμα ενεργεί ως η αρμόδια αρχή ή κατέχει ειδική γνώση και πείρα.

Οι κυριότεροι στόχοι του Τμήματος είναι:

(α) Η αποτελεσματική επιτήρηση της εφαρμογής υφιστάμενων νομοθεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία του κοινού, για τις οποίες το Τμήμα είναι η καθορισμένη αρμόδια αρχή και, παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός τους και η προώθηση νέων ρυθμίσεων, εκεί που χρειάζεται.

(β) Η επιτυχής υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει, μέσω του προϋπολογισμού του Τμήματος ή άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου.

(γ) Η προώθηση νέας τεχνολογίας και εκσυγχρονισμένων μεθόδων διαχείρισης του μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και στόλου οχημάτων του δημοσίου.

(δ) Η αναβάθμιση του προσωπικού του Τμήματος, μέσω διαφοροποίησης των προσόντων και επιμόρφωσής του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο, στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Παρακαλώ, να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να περιδιαβάσετε στο δικτυακό χώρο μας, αναμένοντας και προσβλέποντας στις δικές σας εισηγήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια για βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών μας

Μάρκος Μάρκου
ΔιευθυντήςΠίσω

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών