ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποποίηση


Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται ότι, οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στην υποκατάσταση νομικών κειμένων και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στο Διαδικτυακο Τόπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και καθορισμένων επίσημων εγγράφων, τότε έγκυρο θεωρείται το περιεχόμενο του επίσημου εγγράφου.

Οι συνδέσεις/παραπομπές σε μη Κυβερνητικούς Διαδικτυακούς Τόπους προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.


_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών