ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επικοινωνία


AIS

Ώρες Λειτουργίας: Ώρες γραφείου Δευτέρα - Παρασκευή
Διεύθυνση: Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών
1ος όροφος
Πύργος Ελέγχου
Αερολιμένας Λάρνακας
CY-1729
Λάρνακα
Τηλέφωνο: +357 24802925
Φαξ: +357 24304706
SITA: LCAAPYA
AFS: LCNCZPZX
Email: lcaais@cytanet.com.cy


International NOTAM Office

Ώρες Λειτουργίας: 24h
Διεύθυνση: Γραφείο Κινήσεων
Αεροδρόμιο Λάρνακας
7130
Λάρνακα
Τηλέφωνο: +357 24802923/ +357 24802926
Φαξ: +357 24304706
SITA: LCAAPYA
AFS: LCNCYNYX
Email: civops@cytanet.com.cyAIS UNIT (LCLK ARO)
Flight planning, reporting and pre-flight information services are provided centrally by Larnaka ARO.

Ώρες Λειτουργίας: 24h
Διεύθυνση: Γραφείο Κινήσεων
Αεροδρόμιο Λάρνακας
7130
Λάρνακα
Τηλέφωνο: +357 24802923/ +357 24802921
Φαξ: +357 24304706
SITA: LCAAPYA
AFS: LCLKZPZX
Email: civops@cytanet.com.cyΣχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης

Στην περίπτωση ολικής απώλειας ή διακοπής των Υπηρεσιών του Γραφείου
Αεροναυτικών Πληροφοριών Λάρνακας τότε εφαρμόζεται το σχέδιο εκτάκτου
ανάγκης με τη μεταφορά όλων των εργασιών του στη πιο κάτω διέυθυνση:

Ώρες Λειτουργίας: 24h
Διεύθυνση: Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών
Πινδάρου 27
1429
Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22404185
Φαξ: +357 22404189
SITA: NICTOYA
AFS: LCNCYAYX
Email: ais@dca.mcw.gov.cy


_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Πολιτική Αεροπορία,
Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών