ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρμοδιότητες


Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αεροναυτικών Πληροφοριών

H Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφορίων (ΑΙS) ανήκει στο τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποτελείται από εφτά τμήματα:
 • AIS/MAP Management
 • Information/Data processin (IDP)
 • Text Producing (TP)
 • Cartographic (MAP)
 • Administration, Publication and Distribution (APD)
 • Internation NOTAM Office (NOF)
 • Aerodrome Reporting Office (ARO)

  AIS/MAP Management
  Φέρει την συνολικη ευθύνη για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των διαδικασιών και των εργασιών που υλοποιούνται από την υπηρεσία.
  Information/Data processin (IDP)
  Είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και τη αξιολόγηση των πληροφοριών που αφορούν την έκδοση του Εγχειριδίου Αεροναυτικών Πληροφοριών (ΑΙΡ).
  Text Producing (TP)
  Είναι υπεύθυνο για τη διεργασία των αλλαγών που παρέχονται από το IDP και το MAP, για τη δημιουργία των AIP Amendments και Supplements, των AIC και άλλων σχετικών εγγράφων.
  Cartographic (MAP)
  Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία αεροναυτικών χαρτών.
  Administration, Publication and Distribution (APD)
  Είναι υπεύθυνο για διοικητική υποστήριξη στο AIS.
  Electronic Terrain Obstacle Data (ETOD)
  Είναι υπεθυνο για τη συλλογή, καταγραφή και δημοσίευση των εμποδίων.
  International NOTAM Office (NOF)
  Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και τη διανομή των αεροναυτικών πληροφοριών ΝΟΤΑΜ.
  Aerodrome Reporting Office (ARO)
  Είναι υπεύθυνο για τη παροχή αεροναυτικών πληροφοριών (flight plan, notam, pre-flight information bulletin, post flight information report)

  Επιπρόσθετα καθήκοντα ΥΑΠ
 • Προετοιμασία στατιστικών δεδομένων για τις κινήσεις πτήσεων, επιβατών και φορτίων στα αεροδρόμια
 • Έγκριση αδειών υπερπτήσεων, αδειών αφίξεων/αναχωρήσεων στα αεροδρόμια και διπλωματικών αδειών
 • Είσπραξη τελών
 • 'Ελεγχος κινήσεων προς/από το παράνομο αεροδρόμιο "Ercan"
 • Έλεγχος Γενικών Δηλωτικών των πτήσεων

 • No documents found


  © 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Πολιτική Αεροπορία,
  Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών