ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Διαδικασίες Οχημάτων


Έντυπα ΤΟΜ – Οχήματα αποθανόντων


1. Πέραν των διαδικασιών που ισχύουν για σκοπούς μεταβίβασης, ακινητοποίησης, ακύρωσης οχήματος και έκδοσης αντιγράφου πιστοποιητικού εγγραφής για οχήματα αποθανόντος, σε περίπτωση που το όχημα είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του ή θα καθυστερήσει η έκδοση της επίσημης Διαχείρισης από το Δικαστήριο, θα συμπληρώνονται επιπρόσθετα και θα πιστοποιούνται από τον κοινοτάρχη της κοινότητας/ενορίας τα επισυναπτόμενα νέα έντυπα ΤΟΜ 352, ΤΟΜ 353, ΤΟΜ 354 και ΤΟΜ 355, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Το έντυπο της Γνωστοποίησης Δικαστηρίου που κατακυρώνει Αιτήματα Διαχείρισης Περιουσίας μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του οχήματος σε άλλο πρόσωπο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης i-justice.Στην μεταβίβαση οχήματος ή/και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που αφορούν όχημα/τα αποβιώσαντα, για τα οποία προσκομίζεται το έντυπο της εν λόγω Γνωστοποίησης Δικαστηρίου που εκδίδεται μέσω του συστήματος i-justice, θα γίνεται αποδεκτό, αφού επαληθευτεί, ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:
· Παραλαβή της Γνωστοποίησης του Δικαστηρίου,

· Είσοδος στο σύστημα i-justice από τον Λειτουργό Εξυπηρέτησης, μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:https://ijustice.judicial.gov.cy/

· Επαλήθευση των Διαταγμάτων με την επιλογή σχετικού κουμπιού που υπάρχει στην οθόνη και αναγράφει «Επαλήθευση Διαταγμάτων»,

· Συμπλήρωση του κωδικού Επαλήθευσης που αναγράφεται στην Απόφαση του Δικαστηρίου (συνεχόμενα τα γράμματα και τους αριθμούς, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το πεδίο εάν υπάρχουν άλλα σημεία στίξης),

· Οπτική Επαλήθευση ότι το έγγραφο που υπάρχει στο σύστημα i-justice τακτοποιείται με το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο αιτητής,

· Σφραγίδα, ημερομηνία και υπογραφή του Λειτουργού επί του εγγράφου ότι έχει επιθεωρηθεί.

Στη συνέχεια θα ακολουθείται η νενομισμένη διαδικασία διεκπεραίωσης της οποιασδήποτε αίτησης.Σχετικά Αρχεία:
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών