ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Διαδικασίες Μεταφορών


- Αίτηση για Αδ."Α" - Εσωτερικές Εμπορευματκές Μεταφορές Εμπορευμάτων (ΤΟΜ304)
- Αίτηση για Άδεια "Ε" - Εσωτερικές/Διεθνείς Μεταφορές Επιβατών σε έκτακτες γραμμές (TOM207A)
- Απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)
- Άδεια Οδικής Χρήσης
- Γραπτή δήλωση για χορήγηση Έγκρισης Άσκησης του Επαγγέλματος της Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Οχημάτων Πολυτελείας με τους Οδηγούς τους
- Εκμισθούμενα Οχήματα
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών