ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ρύθμιση Οδικών Μεταφορών


Μεταφορές με οχήματα που ενοικιάζονται χωρίς οδηγό
(i) Στις 6.12.2013 τέθηκε σε ισχύ ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013 (Νόμος 156(Ι)/2013).
 
(ii) Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2012  (Νόμος 39(Ι)/2012) και ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων Τρίκυκλων Οχημάτων Νόμος του 1991 (Νόμος 191/1991).
 
(iii) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 156(Ι)/2013, ο Διευθυντής του Τμήματος θα εγκρίνει τους παρόχους υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό.
 

Αρ. 9/1982 - Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος του 1982
(Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Αρ. 38(Ι)/2012 - Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 154 KB)
Αρ. 101(Ι)/2001 - Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμος του 2001
(Μέγεθος Αρχείου: 4124 KB)
Αρ. 38(Ι)/2011 - Ο περί της πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα τροποποιητικός νόμος Ν.38(Ι)/2011
(Μέγεθος Αρχείου: 113 KB)
Αρ. 80(Ι)/2011 - Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 2011
(Μέγεθος Αρχείου: 1723 KB)
Αρ.158(Ι)/2015 - Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015
(Μέγεθος Αρχείου: 570 KB)
Αρ. 3(Ι)/2007 - Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος του 2007
(Μέγεθος Αρχείου: 1781 KB)
Αρ. 156(Ι)/2013 - Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 1110 KB)
Αρ. 49(Ι)/2014 - Ο περί της εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 26 KB)
Αριθμός 21(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 256 KB)
Αρ. 25(Ι)/2015 - Ο περί της Άσκησης του Επαγγέλματος Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Οχημάτων Πολυτελείας με τους Οδηγούς τους
(Μέγεθος Αρχείου: 492 KB)
Αρ.97(Ι) του 2019 - ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1982 ΜΕΧΡΙ 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 110 KB)
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδικού Μεταφορέα του 2009
(Μέγεθος Αρχείου: 1190 KB)
Αρ.79/2021 - Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων του 1982 μέχρι 2019
(Μέγεθος Αρχείου: 1404 KB)
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών