ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων


Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνής Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 Ν.9(ΙΙΙ)_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 40 KB)
Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνής Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 Ν.2(ΙΙΙ)_2006
(Μέγεθος Αρχείου: 515 KB)
Οι περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνής Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 μέχρι 2006 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.175_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 27 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004 Ν.29(Ι)_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 541 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 Ν.4(Ι)_2006
(Μέγεθος Αρχείου: 158 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμοι του 2004 μέχρι 2006 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.174_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 28 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 Ν.168(Ι)_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 50 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 Ν.14(Ι)_2010
(Μέγεθος Αρχείου: 97 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π.117_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 120 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 Κ.Δ.Π.53_2006
(Μέγεθος Αρχείου: 855 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) του 2004 και 2006 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.177_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 9 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π.119_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 80 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) του 2004 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.176_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 27 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλοι Ασφαλείας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 Κ.Δ.Π.285_2009
(Μέγεθος Αρχείου: 44 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π.120_2004
(Μέγεθος Αρχείου: 119 KB)
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) του 2004 - Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.178_2007
(Μέγεθος Αρχείου: 37 KB)
Το περί Καθορισμού Ημερομηνίας για Ορισμό Συμβούλου Ασφαλείας ADR - Διάταγμα Κ.Δ.Π. 210_2011
(Μέγεθος Αρχείου: 27 KB)
Το περί Καθορισμού Υποδείγματος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Διάταγμα του 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 76 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 Ν. 138(Ι)_2011
(Μέγεθος Αρχείου: 38 KB)
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 Ν.80(Ι)_2013
(Μέγεθος Αρχείου: 39 KB)
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών