ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μηχανοκίνητων Οχημάτων


Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος Ιανουάριος 2014
(Μέγεθος Αρχείου: 324 KB)
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί Μάρτιος 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 1263 KB)
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010
(Μέγεθος Αρχείου: 1408 KB)
Γνωστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 6(10)(β)
(Μέγεθος Αρχείου: 532 KB)
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 14789 KB)
Ο περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000
(Μέγεθος Αρχείου: 63 KB)
Κ.Δ.Π.90/2018-Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018
(Μέγεθος Αρχείου: 36810 KB)
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών