ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μεταφορές επιβατών


Με υπεραστικά ταξί


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 9/82, υπεραστικό ταξί είναι το ταξί που αναλαμβάνει τη μεταφορά επιβατών από μια περιοχή, που καθορίζεται από τον Υπουργό ύστερα από προηγούμενη γνώμη του Συμβουλίου Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς, σε άλλη περιοχή, σε διαδρομή που καθορίζεται από την Αρχή Αδειών. Το υπεραστικό ταξί μπορεί να μεταφέρει μέχρι οκτώ επιβάτες και η μεταφορά γίνεται με κόμιστρο κατά επιβάτη και όχι με μίσθωση.
Στο υπεραστικό ταξί χορηγείται από την Αρχή Αδειών Άδεια Οδικής Χρήσης (Α.Ο.Χ.) υπεραστικού ταξί._______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών