ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


2(Α). Άδεια Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ) Μεταφορέα «Γ»


Show details for Α. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) Μεταφορέα «Γ»Α. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) Μεταφορέα «Γ»
Hide details for Β. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ με άλλΒ. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ με άλλο όχημα
Β. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ με άλλο όχημα

Περιγραφή Υπηρεσίας
Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται όταν θα αντικατασταθεί το φορτηγό όχημα στο οποίο αναφέρεται η Άδεια Οδικής Χρήσης με άλλο όχημα.

Υποβολή της αίτησης
Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και εξετάζεται από την Αρχή Αδειών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Αίτηση για ανανέωση ή για αλλαγές σε Άδεια Οδικής Χρήσης (Έντυπο ΤΟΜ 179).
2.Βεβαίωση από μηχανικό ότι το όχημα χρειάζεται αντικατάσταση.
3.Αντίγραφο της Άδειας Οδικής Χρήσης.
4.Αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγραφής και των δύο οχημάτων.
5.Φωτογραφίες και των δύο οχημάτων.
Τέλος Υπηρεσίας: €0


Υλοποίηση της έγκρισης
Η υλοποίηση της έγκρισης γίνεται στα ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Έγκριση αντικατάστασης από την Αρχή Αδειών.
2.Έντυπα ΤΟΜ 130 - Αλλαγή κατηγορίας χρήσης οχήματος από δημόσιας χρήσης σε
ιδιωτική χρήση (για το όχημα που θα γίνει ιδιωτικής χρήσης) και από ιδιωτικής σε δημόσιας (για το όχημα που θα γίνει δημοσίας χρήσης).
3.Πιστοποιητικό ασφάλισης (αν το όχημα θα είναι καινούριο).
4.Πρωτότυπη Άδεια Οδικής Χρήσης.
5.Πρωτότυπα πιστοποιητικά εγγραφής και των δύο οχημάτων.

Τέλος Υπηρεσίας:

€8,54 για την έκδοση Άδειας Οδικής Χρήσης.

€1,71 για κάθε έκδοση των 2 νέων πιστοποιητικών εγγραφής

http://www.mcw.gov.cy/mcw/RTD/rtd.nsf/All/65469D562CEEE975C2257903002EE5A1?OpenDocument

Επικοινωνία:

Κυριάκος Κυριάκου │ +357 22 807171 │ kkyriacou@rtd.mcw.gov.cy

Γιώργος Μενοίκου │ +357 22 807147 │ gmenoikou@rtd.mcw.gov.cy

Αντώνης Σιαμμάς │ +357 22 807188 │ asiamas@rtd.mcw.gov.cy


Information services survey
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών