Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2018 - 10/01/2018 12:47:21 μμ

Αριθμός Εγκυκλίου
Ημερομηνία
Θέμα
Σχόλια
Σχετικό Έγγραφο
2/20183/1/2018Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος-Ανάκληση διορισμού Θ.Κωνσταντίνου, Κ.Αρέστη λόγω συμπλήρωσης 65ου έτους
Σε ισχύ
Εγκ.2.pdf
3/20188/1/2018Διαδικασία έκδοσης Άδειας Οδήγησης με την παρουσίαση Πιστοποιητικού Υγείας-(ΤΟΜ153Ε)
Σε ισχύ
Εγκ.3.pdf
4/20189/1/2018Διαδικασία αντικατάστασης κινητήρα ή κορμού κινητήρα σε οχήματα κατηγορίας Μ1 ή Ν1
Σε ισχύ
Εγκ.4.pdf
6/201831/1/2018Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος 2012-Διορισμοί στην επαρχία Λευκωσίας
Σε ισχύ
Εγκ.6.pdf
7/2018 31/1/2018Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012-Διορισμοί στη Λεμεσό.
Σε ισχύ
Εγκ.7.pdf
11/2018 5/2/2018Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012-Διορισμοί στην επαρχία Λάρνακας
Σε ισχύ
Εγκ.11.pdf
12/20187/2/2018Kατάλογος των εξουσιοδοτημένων πιστοποιούντων υπαλλήλων της Alpha Bank Cyprus Ltd για Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Καταργήθηκε
Εγκ.12.pdf
13/2018 21/2/2018Εξουσιοδοτημένοι υπαλληλοι της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για σκοπούς μεταβίβασης ιδιοκτησίας μηχανοκίνητων οχημάτων
Σε ισχύ
Εγκ.13.pdf
14/2018 21/2/2018Έλεγχος της Ρύθμισης και Σφράγισης Ταξιμέτρων
Σε ισχύ
Εγκ.14.pdf
15/2018 13/3/2018Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012-Διοριμοί Επαρχία Αμμοχώστου
Σε ισχύ
Εγκ.15.pdf
16/2018 23/3/2018Δείγμα νέου πιστοποιητικού εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων και προσωρινού πιστοποιητικού εγγραφής οχημάτων που ισχύουν στη Δημοκρατίας της Μολδαβίας
Σε ισχύ
Εγκ.16.pdf
18/201827/3/2018Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012-Διορισμοί στην επαρχία Πάφου
Σε ισχύ
Εγκ.18.pdf
20/201811/4/2018Μεταβίβαση ιδιοκτησίας μηχανοκινήτων οχημάτων και έλεγχος εξουσιοδοτημένων υπογραφών από το ΤΟΜ
Σε ισχύ
Εγκ.20.pdf
21/201815/5/2018Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας Μηχνοκινήτων Οχημάτων-Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) κατ. εξoυσιοδοτουμένων πιστ. υπαλ. ΕΤΕ(Κύπρου)
Σε ισχύ
Εγκ.21.pdf
23/201829/5/2018Ανάκληση διορισμού πιστοποιούντων υπαλλήλων της επαρχίας Λεμεσού λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας τους
Σε ισχύ
Εγκ.23.pdfΕγκ.23.pdf
25/201829/5/2018Χορήγηση νέων αδειών οδικής χρήσης αστικού ταξί για μεταφορά εμποδιζόμενων ατόμων
Σε ισχύ
Εγκ.25.pdfΕγκ.25.pdf
27/20187/8/2018Ανάκληση διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του
Σε ισχύ
Εγκ.27.pdfΕγκ.27.pdf
28/201828/8/2018Διαδικασία ανταλλαγής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από άλλο Κράτος Μέλος ή από χώρα με την οποία υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση Α/Ο σύμφωνα με τη γνωστ. Κ.Δ.Π.286/2015 όπως εκάστοτε αντικαθίσταται
Σε ισχύ
Εγκ.28.pdfΕγκ.28.pdf
29/20186/9/2018Έκδοση άδειας οδήγησης για άτομα άνω των 70 ετών
Σε ισχύ
Εγκ.29.pdfΕγκ.29.pdf
30/201810/9/2018Εξουσιοδοτημένοι υπαλλήλοι της Ancoria Bank Ltd για σκοπούς μεταβίβασης ιδιοκτησίας μηχανοκινήτων οχημάτων
Σε ισχύ
Εγκ.30.pdfΕγκ.30.pdf
34/201818/10/2018Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) για σκοπούς μεταβίβασης ιδιοκτησίας μηχανοκινήτων οχημάτων
Σε ισχύ
Εγκ.34.pdfΕγκ.34.pdf
35/201816/10/2018Προϋποθέσεις που αφορούν την έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου καθώς και την έκδοση άδειας οδήγησης σε πολίτες τρίτων χωρών
Σε ισχύ
Εγκ.35.pdfΕγκ.35.pdf
39/201820/11/2018Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (τεχνικός έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου)
Σε ισχύ
Εγκ.39.pdfΕγκ.39.pdf
40/201830/11/2018Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Κενωθείσα θέση κοινοτάρχη ενορίας Μακαρίου Γ' του Δήμου Λάρνακας - Μιχαλάκη Κωμιάτη
Σε ισχύ
Εγκ.40.pdfΕγκ.40.pdf
41/201830/11/2018Αλλαγή ιδιοκτησίας μηχανοκινήτου οχήματος που έχει κατηγοριοποιηθεί ως παλιό
Σε ισχύ
Εγκ.41.pdfΕγκ.41.pdf
42/201818/12/2018Ο περί μηχαν. οχημάτων (τεχνικός έλεγχος και κέντρα τεχνικού ελέγχου) Νόμος (τροποποιητικός αρ.2) (τέλη επιθεώρησης)
Σε ισχύ
Εγκ.42.pdfΕγκ.42.pdf
43/201820/12/2018Ανάκληση Διορισμού Πιστοποιούντος Υπαλλήλου κ. Μάριου Χριστοφή
Σε ισχύ
Εγκ.43.pdf
45/201831/12/2018Υπογραφή μνημονίου συναντίληψης που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση αδειών οδήγησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας κατ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Σε ισχύ
Εγκ.45.pdfΕγκ.45.pdfΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.2_2018-Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος-Ανάκληση διορισμού Θ.Κωνσταντίνου, Κ.Αρέστη λόγω συμπλ. 65ου έτου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.3_2018-Διαδικασία έκδοσης Άδειας Οδήγησης με την παρουσίαση Πιστοποιητικού Υγείας-(ΤΟΜ153Ε).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.4_2018-Διαδικασία αντικατάστασης κινητήρα ή κορμού κινητήρα σε οχήματα κατηγορίας Μ1 ή Ν1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.6_2018-Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος 2012-Διορισμοί στην επαρχία Λευκωσίαςpdf.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.7_2018-Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012-Διορισμοί στη Λεμεσό.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.11_2018-Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012-Διορισμοί στην επαρχία Λάρνακας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.12_2018-Kατάλογος των εξουσιοδοτημένων πιστοποιούντων υπαλλήλων της Alpha Bank Cyprus Ltd για Μεταβ. Ιδιοκτ. Μηχ. Οχ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.13_2018-Εξουσιοδοτημένοι υπαλ. της Ελληνικής Τρ. Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για σκοπούς μεταβίβασης ιδιοκτ.μηχ. οχ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.14_2018-Έλεγχος της Ρύθμισης και Σφράγισης Ταξιμέτρων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.15_2018-Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012-Διοριμοί Επαρχία Αμμοχώστου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.16_2018-Δείγμα νέου πιστ. εγγραφής μηχ. οχ. και προσωρινού πιστ. εγγραφής οχ. που ισχύουν στη Δημ. της Μολδαβίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.18_2018-Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012-Διορισμοί στην επαρχία Πάφου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.20_2018-Μεταβίβαση ιδιοκτησίας μηχανοκινήτων οχημάτων και έλεγχος εξουσιοδοτημένων υπογραφών από το ΤΟΜ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.21_2018-Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας Μηχ. Οχ.-Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος(Κύπρου) κατ. εξoυσ. πιστ. υπαλ. ΕΤΕ(Κύπρου).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.12.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.16.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.7.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.11.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.13.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.14.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.15.pdf2B7 ATT752B7
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.20.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.21.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.23.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.25.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.27.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.28.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.29.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT1ZBBI.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.35.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.34.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.39.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.40.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.41.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT8O0DT.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.43.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.45.pdfΠίσω


Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ