Karayolları Taşımacılık Dairesinin amacι:
  • Halka verilen hizmetlerin iyileştirilmesi
  • Luzumsuz bürokratik işlemlerin yürürlükten kaldırılması
  • Aynızamanda kamu taşımacılığının geliştirilmesi (mal ve yolcu taşımacılığı)
  • Trafik güvenliğinin artırılması
  • Güncel Teknolojiyi kullanarak verilmekte olan hizmetlerin kalitesinin artırılması
  • Karayolları taşımacılığından kaynaklanan olumsuz, cevre koşullarının azaltılması.
Bunun yanisıra Daire, karayolları taşımacılığının, enyüksek trafik güvenliği koşullarında, çağdaş yurttaşın hareket etme hakkına yanıt verecek, ekonomik ve sosyal yararlarını gözeten bir düzeye getirmeyi hedeflemektedir.

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Kıbrıs Cumhuriyeti,
Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı,
Karayolları Taşımacılık Dairesi