ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έγκρισης Τύπου


Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2005
(Μέγεθος Αρχείου: 153 KB)
Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010
(Μέγεθος Αρχείου: 158 KB)
Ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000
(Μέγεθος Αρχείου: Incorrect data type for operator or @Function: Number expected KB)
Οι περί Έγκρισης Τύπου Μεμονομένων Οχημάτων Κανονισμοί του 2003
(Μέγεθος Αρχείου: 251 KB)
Ο περί Έγκρισης Τύπου Μεμονωμένων (Επιμηκυμένων) Οχημάτων Διάταγμα του 2008
(Μέγεθος Αρχείου: 2199 KB)
Εγχειρίδιο Αλλαγών / Μετατροπών / Προσαρμογών για Οχήματα Κατηγορίας Μ1
(Μέγεθος Αρχείου: 1075 KB)
Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2005
(Μέγεθος Αρχείου: Incorrect data type for operator or @Function: Number expected KB)
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών