Kıbrıs Cumhuriyeti
Karayolları Taşımacılık Dairesi
Yolcu Taşımacılığı > Şehirlerarası Taksilerle

Yolcu Taşımacılığı


Şehirlerarası Taksilerle


Şehirlerarası taksi sekizi aşmayan sayıda yolcuyu izin makamının tesbit ettiği hatta ikibölge arasında karayolları ulaşım komisyonunun danışmanlık yaptığı bakanın saptadığı, global bir ücretle değil, yolcu başına ödenen bir ücretle taşıyan taksidir. Şehirlerarası taksi ile yolcu taşıyabilmek için karayolları kullanma izni (KKİ), profesyonel sürücü ehliyeti, temiz karakter belgesi ve fiziksel yeterliliğini kanıtlayan doktor belgesi gerekir.
CY 2012 EU