Tehlikeli madde taşιyan araçarın sürücüleri, mesleki eğitim semineri takip etmek ve karayolları Taşımacılık Dairesinin düzenlediği yazılı sınavlarda başarılı olmalıdırlar.

No documents found

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Kıbrıs Cumhuriyeti,
Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı,
Karayolları Taşımacılık Dairesi