English
Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Έμβλημα Τμήματος Πολιτικής Αεροποριάς

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση         

Δικαιώματα Επιβατών English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Σας έχουν αρνηθεί επιβίβαση σε πτήση?

Ματαιώθηκε ή υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην πτήση σας?

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κύπρου είναι ο Εθνικός Αρμόδιος Φορέας εφαρμογής του (ΕΚ) 261/2004 που αφορά αποζημίωση και παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή ματαίωσης ή καθυστέρησης της πτήσης τους.

Διερευνούμε υποθέσεις στις περιπτώσεις όπου:

1. Η πτήση αναχωρεί από ένα από τα δύο Διεθνή Αεροδρόμια (Λάρνακα/Πάφος) και εκτελείται από οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία.

2. Η πτήση εκτελείται από κοινοτικό αερομεταφορέα και αναχωρεί από αεροδρόμιο τρίτης χώρας και εκτελεί δρομολόγιο προς ένα από τα δύο Διεθνή Αεροδρόμια (Λάρνακα/Πάφος).

Δεν διερευνούμε υποθέσεις που αφορούν περιπτώσεις όπου:

1. Η πτήση εκτελείται από μη κοινοτικό αερομεταφορέα η οποία είναι προγραμματισμένη να αναχωρήσει από αεροδρόμιο τρίτης χώρας. Αυτές οι περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στον κανονισμό.

2. Η πτήση εκτελείται από κοινοτικό αερομεταφορέα και αναχωρεί από χώρα άλλου Κράτους Μέλους εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το παράπονο υποβάλλεται από τον επιβάτη στον αρμόδιο φορέα εφαρμογής του κανονισμού του κράτους μέλους από το οποίο ήταν προγραμματισμένη η αναχώρηση της πτήσης.

Για να εντοπίσετε τον κατάλογο με τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής του κανονισμού πατήστε εδώ.
Άρνηση επιβίβασης σε μια πτήση, αφορά τις περιπτώσεις όπου ο επιβάτης εμφανίζεται για επιβίβαση, έχει επιβεβαιωμένη κράτηση στη συγκεκριμένη πτήση και παρουσιάζεται στον έλεγχο εισιτηρίων, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να μην τους επιτραπεί η επιβίβαση, όπως λόγοι υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ματαίωση πτήσης σημαίνει τη μη διενέργεια προηγουμένως προγραμματισθείσας πτήσεως για την οποία υπήρχε τουλάχιστον μία κράτηση.

Καθυστέρηση για σκοπούς αποζημίωσης σημαίνει ότι η άφιξη στον τελικό προορισμό ξεπέρασε τις τρεις ώρες από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα.

Καθυστέρηση για σκοπούς επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλη πτήση ή δικαίωμα φροντίδας σημαίνει τις περιπτώσεις όπου ο αερομεταφορέας εκτιμά εύλογα ότι μια πτήση θα έχει καθυστέρηση σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής της:

α) δύο ώρες ή περισσότερο για όλες τις πτήσεις έως 1 500 χιλιομέτρων, ή

β) τρεις ώρες ή περισσότερο για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1 500 και 3 500 χιλιομέτρων, ή

γ) τέσσερις ώρες ή περισσότερο για πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α) ή β)

Ο κανονισμός εφαρμόζεται:

α) στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος Κράτους Μέλουςστο οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη.

β) στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος τρίτης χώρας με προορισμό αερολιμένα στο έδαφος Κράτους Μέλους στο οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη, εκτός αν έχουν λάβει ανταλλάγματα ή αποζημίωση και τύχει βοήθειας στην εν λόγω τρίτη χώρα, και εφόσον ο πραγματικός αερομεταφορέας της συγκεκριμένης πτήσης είναι Κοινοτικός Αερομεταφορέας.

Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα για υποβολή παραπόνου στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας:

1. Κατεβάστε και συμπληρώσετε την πιο κάτω φόρμα:

eu complaint form

2. Επισυνάψετε την αρχική σας κράτηση

3. Επισυνάψετε την γραπτή αλληλογραφία που έχετε ανταλλάξει με την αεροπορική εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν έχετε γραπτή επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία, παρακαλούμε όπως το πράξετε. Θα πρέπει να δίνονται 8 βδομάδες στην αεροπορική εταιρεία για να απαντήσει στο παράπονο σας προτού αποταθείτε στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Τα πιο πάνω μπορούν να σταλούν εδώ: passengerrights@dca.mcw.gov.cy


Προθεσμία για υποβολή παραπόνου:

Δεν υπάρχει προθεσμία

Πότε να περιμένετε για την τελική γνωμάτευση από τον Κυπριακό Αρμόδιο Φορέα εφαρμογής:

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων εθνικών φορέων εφαρμογής του (ΕΚ) 261/2004, η διερεύνηση μιας υπόθεσης μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες ή και περισσότερο.

Σημεία Επαφής:

Τηλ: 24008300, 24008284
Ηλ. Ταχ. Email: passengerrights@dca.mcw.gov.cy

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_en.htm

https://europa.eu/youreurope/

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς
  1. Σε ποιούς επιβάτες εφαρμόζεται ο Κανονισμός;
   «Άτομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα», σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών, στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού·

  2. Δικαιώματα που προνοούνται από τον Κανονισμό.

   (α) Ο Κανονισμός προνοεί για την προστασία και την παροχή δωρεάν συνδρομής σε άτομα με αναπηρίες ή σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, τόσο για να τους προστατεύσει από δυσμενής διάκριση όσο και για να διασφαλιστεί η παροχή φροντίδας.

   (β) Αυτό σημαίνει ότι οι αερομεταφορείς ή οι πράκτορές τους ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν αρνούνται λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας του επιβάτη:


    (i) Την αποδοχή κράτησης για πτήση που αναχωρεί από ή φτάνει σε αερολιμένα όπου ισχύει ο παρών Κανονισμός.

    (ii) Την επιβίβαση ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα στον αερολιμένα αυτόν, υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει έγκυρο εισιτήριο και κράτηση.

  Εκτός:

  Αν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας πτήσεων.

  • Όπου οι θύρες του αεροσκάφους συνιστούν την επιβίβαση ή μεταφορά του ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, αδύνατη.

  Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, ο επιβάτης θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για τους λόγους. Θα πρέπει να καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες για να του προσφερθεί εναλλακτική λύση. Οι επιβάτες στους οποίους αρνήθηκε η επιβίβαση για τους λόγους αυτούς, έχουν το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων τους ή μεταφορά με άλλη πτήση, όπως ορίζει το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004.


   (γ) Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία δικαιούνται να τους παρέχεται η συνδρομή που προβλέπεται στον Κανονισμό, χωρίς χρέωση:

    • κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το αεροσκάφος.

    • επί του αεροσκάφους.

    • σε αερολιμένες (κατά την αναχώρηση, άφιξη και ανταπόκριση).


   (δ) Θα πρέπει να κοινοποιηθούν στον αντίστοιχο αερομεταφορέα, τον αντιπρόσωπό του ή ταξιδιωτικό πράκτορα, οι ιδιαίτερες ανάγκες για την παροχή συνδρομής στον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης. Θα πρέπει να γίνεται και αναφορά σε ύπαρξη τροχοκαθίσματος και όπου χρειάζεται και στις μπαταρίες αυτού.

  3. Οι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση ενός επιβάτη ως άτομο με μειωμένη κινητικότητα

   Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την ηλικία, το βάρος, την εγκυμοσύνη, όμως δεν περιλαμβάνουν και τα ασυνόδευτα παιδιά.

  4. Είναι θεμιτό να ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία από άτομα αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με την ιατρική τους κατάσταση;
    (α) Όχι. Ο Κανονισμός δεν επιβάλλει οποιαδήποτε υποχρέωση σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την αναπηρία ή τη μειωμένη κινητικότητα τους (είτε ιατρικής φύσεως ή άλλος πως) με σκοπό την επιβεβαίωση της φροντίδας που απαιτείται.

    (β) Οι αερομεταφορείς δεν έχουν υποχρέωση να παράσχουν βοήθεια για τη λήψη φαγητού ή φαρμάκων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σε περίπτωση όπου επιβάτης χρειαστεί τέτοιου είδους φροντίδας, πχ. Σε περίπτωση πτήσης μεγάλης διάρκειας, οι αερομεταφορείς δύνανται να τους ζητήσουν όπως έχουν συνοδό.
    5. Διεκδικώντας τα δικαιώματά σας.
      (α) Σε περίπτωση όπου αντιμετωπίζετε προβλήματα στην παροχή
      φροντίδας όταν ταξιδεύετε, θα πρέπει να ενημερώσετε τις Αρχές του αερολιμένα ή τον ίδιο τον αερομεταφορέα.

      (β) Κάθε κράτος μέλος έχει καθορίσει Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού όσον αφορά πτήσεις που αναχωρούν ή αφικνούνται από αερολιμένες στο έδαφος του. ΄Oπου ένα παράπονο εμπίπτει στην αρμοδιότητα τους, η Αρμόδια Αρχή θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τυχαίνουν σεβασμού τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.
       (γ) Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας είναι η Αρμόδια Αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

       (δ) Χειριζόμαστε αιτήματα που αφορούν συμβάντα όπου:


        (ι) Η πτήση σας έγινε εντός της ΕΕ και πραγματοποιήθηκε από Κοινοτικό αερομεταφορέα ή από μη Κοινοτικό αερομεταφορέα.

        (ιι) Η πτήση σας αφικνείται στην ΕΕ από Τρίτη Χώρα και πραγματοποιείται από Κοινοτικό αερομεταφορέα.

        (ιιι) Η πτήση σας αναχωρεί από την ΕΕ προς Τρίτη Χώρα και πραγματοποιείται από Κοινοτικό ή από μη Κοινοτικό αερομεταφορέα.


       (ε) Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για πρόσβαση στις Αρμόδιες Αρχές των Κρατών Μελών για εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1107/2006. 1107_national_enforcement_bodies.pdf

      6. Το Δικαίωμα στην Αποζημίωση
      Το Άρθρο 12 του Κανονισμού παρέχει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού κινητικότητας να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας κατά την παροχή υπηρεσιών εδάφους ή κατά τη μεταφορά εντός του αεροσκάφους.

      7. Περαιτέρω πληροφορίες.

       (α) Παρακαλώ όπως υποβάλετε το παράπονο σας στην Αρμόδια Αρχή της Κύπρου χρησιμοποιώντας τo συνημμένο έντυπο. Θα βρείτε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος αυτού του εντύπου.

       (β) Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για υποβολή παραπόνου.

       (γ) Μπορείτε να πατήσετε πάνω στον σύνδεσμο αυτό για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας Guidelines for people with reduced mobility.


      Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
      Οδός Πινδάρου 27
      Τ.Κ. 1429, Λευκωσία
      Κύπρος

      Τηλ.: 22 404102 ή 197
      Φαξ.: 22 766552
      E - mail: director@dca.mcw.gov.cy


     Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+, Netscape Navigator 6.2+.

     © 2006 - Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργών - Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
     Αρχική Σελίδα | Κυπριακή Δημοκρατία | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας