Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας


Επικοινωνία
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Οδός Πινδάρου 27
Τ.Κ. 1429, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22 404102
Φαξ.: 22 766552
E - mail: director@dca.mcw.gov.cy


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση