Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΝομοθεσίαΤαχογράφοι - Νόμοι


192(I)_2004_Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμος του 2004_el.PDF N. 192(I)_2004_Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμος του 2004_el.PDF (Μέγεθος Αρχείου: 162,17Kb)
1972-86_Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος_el.PDF
N. 1972-86_Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος_el.PDF (Μέγεθος Αρχείου: 441,75Kb)
67(I)_2010_Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών (τροποποιητικός) Νόμος του 2010_el.PDF
Ν. 67(I)_2010_Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών (τροποποιητικός) Νόμος του 2010_el.PDF (Μέγεθος Αρχείου: 326,23Kb)
86(Ι)_2007_περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος του 2007_el.pdf
Ν. 86(Ι)_2007_περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος του 2007_el.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 936,26Kb)
16(I)2023).pdf
Ο περί Εξουσ Συνεργείων και Έκδ Καρτών Ταχογράφου (Τροπ) Νόμος του 2023 (Ν. 16(I)2023).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1256,21Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις