Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Ενημερωτικό ΥλικόΟ περί Ηλεκτρισμού Νόμος - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2022

Διευκρινίσεις


Όσον αφορά στην αντικατάσταση των Αυτομάτων Βολτομετρικού τύπου που χρησιμοποιούνται ως κεντρικές προστατευτικές συσκευές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υποστατικών, έχει καθοριστεί η διαδικασία που φαίνεται στα πιο κάτω έγγραφα, την οποία θα πρέπει να ακολουθούν οι αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι για Εργοληψία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Τονίζεται ότι, το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων αυτομάτων βαραίνει τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

Η συνεισφορά της ΑΗΚ και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όσον αφορά στην επιτήρηση και έλεγχο της διαδικασίας αντικατάστασης, είναι δωρεάν μέχρι 30 Ιουνίου, 2024.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ενημερωτικό Δελτίο 3_2022 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΙΚΑ προς επαγγελματίες ηλεκτρολόγους.docx (Μέγεθος Αρχείου: 508.73Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Ενημερωτικό Δελτίο 3_2022 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΙΚΑ προς κοινό.docx (Μέγεθος Αρχείου: 508.92Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Έντυπο ΑΗΚ Για αντικατ αυτομάτων βολτομετρικού τύπου.docx (Μέγεθος Αρχείου: 28.02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 1_2022 Για αντικατ αυτομάτων βολτομετρικού τύπου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 279.46Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
flyer 10x21 rev (002).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 226.18Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις