ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία55(Ι)-1992_Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος.pdf Ν.55(Ι)-1992_Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 173.89Kb)
105(Ι)-1996_Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών (τροποποιητικό) Νόμος.pdf
Ν.105(Ι)-1996_Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών (τροποποιητικό) Νόμος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 43.06Kb)


Πίσω

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών