Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Νομοθεσία > Ταχογράφοι > Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου για τις Κάρτες Ταχογράφου

ΝομοθεσίαΤαχογράφοι - Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου για τις Κάρτες Ταχογράφου


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου (e49-02)(2010)_en.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 496,37Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου (eCY-01)(2007)_en.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1295,2Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις