ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα04.2019).pdf Έγκριση εντύπων για έκδοση κάρτας ταχογράφου (03.04.2019).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 444,33Kb)
19 Έκδοση κάρτας ταχογράφου για Οδηγό.pdf
Έντυπο ΗΜΥ 01.19 Έκδοση κάρτας ταχογράφου για Οδηγό.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1294,34Kb)
19 Έκδοση κάρτας ταχογράφου για Επιχείρηση.pdf
Έντυπο ΗΜΥ 02.19 Έκδοση κάρτας ταχογράφου για Επιχείρηση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1275,26Kb)
19 Έκδοση κάρτας ταχογράφου για Συνεργείο.pdf
Έντυπο ΗΜΥ 03.19 Έκδοση κάρτας ταχογράφου για Συνεργείο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1235,72Kb)
19 Έκδοση κάρτας ταχογράφου για Ελεγκτή.pdf
Έντυπο ΗΜΥ 04.19 Έκδοση κάρτας ταχογράφου για Ελεγκτή.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1111,57Kb)
19 Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας κλοπής ή δυσλειτουργίας κάρτας ταχογράφου.pdf
Έντυπο ΗΜΥ 05.19 Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας κλοπής ή δυσλειτουργίας κάρτας ταχογράφου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 422,09Kb)


Πίσω

_______________________________________________
© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών