ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αξιολογήσεις Προσφορών- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 24.013
- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.113
- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.92
- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.85
- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.59
- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.79
- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.84
- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.83
- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.75
- 30/04/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.118
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.95
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 24.001
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.78
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.100
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.52
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.92
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.59
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.85
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.79
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.77
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.37
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.34
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.115
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.105
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.91
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.108
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.087
- 19/03/2024 Έκθεση Αξιολόγησης 23.102.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.076.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.099.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.090.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.088
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.096.Π
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης HMY_13.25.020.23.080.ΣΣ
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 22.098.ΣΣ.ΗΜΥ


Αρχείο

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών