ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αξιολογήσεις Προσφορών- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.076.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.099.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.090.ΣΣ.ΗΜΥ
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.088
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.096.Π
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης HMY_13.25.020.23.080.ΣΣ
- 19/12/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 22.098.ΣΣ.ΗΜΥ
- 14/11/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.059
- 14/11/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.069
- 14/11/2023 Έκθεσης Αξιολόγησης 23.050
- 14/11/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.074.Υ
- 14/11/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.065.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.005.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.068.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.058
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.049
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.045
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.070.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.044.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 20.034
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.23.024.Ε.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.053.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.029.Π.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.072.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.040.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.066
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.060
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.23.063.ΣΣ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.047.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.031
- 17/10/2023 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 23.043
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 2023.042.ΣΣ.ΗMY
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.041.Ε.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.093.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.037
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.038.ΣΣ.ΗΜΥ
- 17/10/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.019


Αρχείο

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών