Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ


Hide details for ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

Οι προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για να μπορεί ο αιτητής να αποκτήσει Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Οδηγών είναι οι ακόλουθες:

1. Να έχει συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο έτος της ηληκίας του

2. Να είναι απόφοιτος εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

3. Να κατέχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας (σύμφωνα με τα αποδεκτά τεκμήρια κατοχής της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας όπως καθορίζονται στην Κ.Δ.Π. 213/2015)

4. Να είναι φυσικά ικανός να ασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών (αυτό αποδεικνείεται με την παρουσίαση ιατρικού πιστοποιητικού φυσικής ικανότητας)

5. Να κατέχει πιστοποιητικό καλού ηθικού χαρακτήρα για εκπαιδευτή οδηγών (όπως προβλέπεται από την νομοθεσία)

6. Να είναι κάτοχος άδειας οδηγού για τουλάχιστο πέντε χρόνια για τον τύπο του οχήματος για τον οποίο αιτείται την έκδοση άδειας εκπαιδευτή οδηγών

7. Να έχει πετύχει στην καθορισμένη εξέταση για Εκπαιδευτές Οδηγών που διενεργεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει τόσο θεωρητική εξέταση όσο και πρακτική εξέταση. Η επιτυχία στην θεωρητική εξέταση αποτελεί προυπόθεση για την συμμετοχή στην πρακτική εξέταση.

8. Να ασκεί το επάγγελμα του Εκπαιδευτή Οδηγών ως κύριο επάγγελμα.

Αιτήσεις για συμμετοχή σε εξέταση για Εκπαιδευτές Οδηγών υποβάλλονται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών νοουμένου ότι υπάρχει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι προϋποθέσεις 1,2,3 & 6 πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η παροχή εκπαίδευσης από Εκπαιδευτή Οδηγών επιτρέπεται μόνο εάν ο Εκπαιδευτής Οδηγών απασχολείται ως υπάλληλος σε αδειούχα σχολή οδηγων ή εάν ο ίδιος ο Εκπαιδευτής Οδηγών είναι κάτοχος εγκύρου Άδειας Λειτουργίας Σχολής Οδηγών.

Η προσωρινή παροχή υπηρεσιών στην Δημοκρατία από εκπαιδευτή οδηγών υπήκοο άλλου Κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασκεί εκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών, επιτρέπεται νοουμένου ότι, αυτός κατέχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας (σύμφωνα με τα αποδεκτά τεκμήρια κατοχής της ελληνικής γλώσσας όπως καθορίζονται στην Κ.Δ.Π. 213/2015).

Νοείται ότι θα πρέπει ο εκπαιδευτής οδηγών που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, τουλάχιστο ένα μήνα πρίν από την παροχή των υπηρεσιών του στην Κύπρο τα ακόλουθα:

  • Βεβαίωση απο την αρμόδια Αρχή του Κράτους μέλους στο οποίο διαμένει και εργάζεται μόνιμα, που να αποδεικνύει ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών στο κράτος μέλος αυτό
  • Τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει στην Κύπρο

(i) Την διεύθυνση του χώρου που θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές

(ii) Την ημερομηνία κατα την οποία θα αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών

(iii) Το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει


Show details for ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

Επικοινωνία: Πανίκος Καλαϊτζής

τηλ.:+357 22 807187 │φαξ:+357 22 534030

pkalaitzis@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 30/12/2020 02:07:24 PMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020