Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


2(Γ). Άδεια Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / Υπεραστικού ταξί


Show details for Α. Ανανέωση Άδειας Οδικής ΧρήσηςΑ. Ανανέωση Άδειας Οδικής Χρήσης

Show details for Β. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ (η αίτΒ. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ (η αίτηση αφ...

Show details for Γ. Μεταβίβαση Άδειας Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / ΥπερΓ. Μεταβίβαση Άδειας Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / Υπεραστικο...

Hide details for Δ. Επαναφορά Άδειας Οδικής Χρήσης αστικού, αγροτικού, υπερασΔ. Επαναφορά Άδειας Οδικής Χρήσης αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ...
Δ. Επαναφορά Άδειας Οδικής Χρήσης αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ταξί

Περιγραφή Υπηρεσίας
Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται για επαναφορά της Άδειας Οδικής Χρήσης η οποία έληξε και δεν ανανεώθηκε σε περίοδο 5 μηνών από την ημερομηνία λήξης της ή ακυρώθηκε γιατί διαγράφηκε το όχημα αφού δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας του.
Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία που αυτή ακυρώθηκε αν ο κάτοχος της άδειας:

(α) απεβίωσε, ή

(β) αμέλησε να την ανανεώσει λόγω αδυναμίας του να ασκήσει το επάγγελμά του
εξαιτίας ασθένειας του ιδίου, της συζύγου ή συγγενή του πρώτου βαθμού, η οποία προέκυψε πριν από την ακύρωση της Άδειας Οδικής Χρήσης του οχήματος του.

Υποβολή της αίτησης
Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και εξετάζεται από την Αρχή Αδειών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Αίτηση για ανανέωση ή για αλλαγές σε Άδεια Οδικής Χρήσης (Έντυπο ΤΟΜ 179).
2.Αντίγραφο Άδειας Οδικής Χρήσης του οχήματος.
3.Ιατρική βεβαίωση με την οποία δικαιολογείται η μη ανανέωση της άδειας ή πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση που ο κάτοχος της Άδειας Οδικής Χρήσης απεβίωσε.

Τέλος Υπηρεσίας: €0


Υλοποίηση της έγκρισης
Η υλοποίηση της έγκρισης γίνεται στα ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Έγκριση από την Αρχή Αδειών.
2.Έντυπο ΤΟΜ 130.
3.Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος.
4.Πρωτότυπη Άδεια Οδικής Χρήσης του οχήματος.

Τέλος Υπηρεσίας:

€8,54 για την έκδοση Άδειας Οδικής Χρήσης.
€1,71 για το Έντυπο ΤΟΜ 130

Show details for Ε. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ταξίΕ. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ταξί

Επικοινωνία:

Κυριάκος Κυριάκου │ +357 22 807171 │ kkyriacou@rtd.mcw.gov.cy

Γιώργος Μενοίκου │ +357 22 807147 │ gmenoikou@rtd.mcw.gov.cy

Αντώνης Σιαμμάς │ +357 22 807188 │ asiamas@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/01/2021 11:46:31 AMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020