ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Δ). Διαδικασίες για απόκτηση ή ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού


Διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού αφού περάσει την γραπτή εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

(α) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του,

(β) στις κατηγορίες φορτηγού/λεωφορείου να είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος στην αντίστοιχη κατηγορία,

(γ) στην κατηγορία ταξί πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β για 2 χρόνια,

(δ) να προσκομίσει Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου για την χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού,

(δ) Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο ιατρό ή ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από κυβερνητικό ιατροσυμβούλιο σε περίπτωση που αυτός συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας του,

(ε) είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας στις κατηγορίες Φορτηγό/Λεωφορείο, το οποίο αποκτάται μετά από γραπτή εξέταση (ανανεώνεται κάθε 5χρόνια) ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης στην κατηγορία Ταξί ((αφορά μόνο την παροχή ΕΑΟ),

(στ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι λήπτης Δημόσιου Βοηθήματος για λόγους υγείας,

(ζ) τρείς φωτογραφίες για την παροχή και δύο για την ανανέωση.

http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/F8CA849ACE06FDFBC2257D1700246CD0?OpenDocument

Τέλος Υπηρεσίας:

Υποβολή αίτησης: €17,09

Έκδοση άδειας : €17,09

Ανανέωση άδειας: €17,09

Επικοινωνία:

Μαρία Φενερίδου │ +357 22 807151 │ mfeneridou@rtd.mcw.gov.cy

Εύη Γεωργίου │ +357 22 807152 │ egeorgiou@rtd.mcw.gov.cy

Νεοφύτα Κυριάκου │ +357 22 807189 │ nkyriacou@rtd.mcw.gov.cy


Information services survey
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών