Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Β). Διαδικασίες για Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Φορτηγό ή Λεωφορείο)


I. Συμμετοχή σε εξετάσεις για Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

Διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για την κατηγορία που επιθυμεί (Φορτηγό ή Λεωφορείο).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας ( ΤΟΜ 167).

2. Δελτίο Ταυτότητας.

Τέλος Υπηρεσίας: €34,17

II. Έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

Διαδικασία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητεί την έκδοση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για την κατηγορία που επιθυμεί (Φορτηγό ή Λεωφορείο).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Επιστολή επιτυχίας πρακτικής δοκιμασίας για την κατηγορία που επιθυμεί (Φορτηγό ή Λεωφορείο).

2. Βεβαίωση από ΕΚΚΟ (Εγκεκριμένο Κέντρο Κατάρτισης Οδηγών).

Τέλος Υπηρεσίας: €0

Επικοινωνία: Eύη Γεωργίου │ +357 22 807152 │ egeorgiou@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 30/12/2020 01:31:09 PMΑνανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ