ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Γ). Διαδικασίες Απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ταξί)


Συμμετοχή σε εξετάσεις για Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης για την κατηγορία Ταξί (Τ).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΤΟΜ 211).

Τέλος Υπηρεσίας: €70

Επικοινωνία: Εύη Γεωργίου │ +357 22 807152 │ egeorgiou@rtd.mcw.gov.cy


Information services survey
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών