ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Διαδικασίες Οχημάτων


Εγγραφή


ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή καινούριου οχήματος κατηγορίας Μ1 (ιδιωτικό όχημα τύπου σαλούν) και L1e - L7e (μοτοσυκλέττα και μηχανοκίνητο τρίκυκλο) γίνονται μέσω διαδικτύου από τους εισαγωγείς μηχανοκινήτων οχημάτων.

Εγγραφή καινούριου οχήματος εκτός των κατηγοριών Μ1 και L1e - L7e
Απαιτούμενα έγγραφα:

 1. Έγγραφο εγγραφής ΤΟΜ 6A συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τεχνικό των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων Επιθεώρησης Μηχανοκινήτων Οχημάτων
 2. Κοινοποίηση προς τον Αναπληρωτή Έφορο Οχημάτων. ΤΕΛ. 72Α από το Τμήμα Τελωνείων, όπου απαιτείται.
 3. Τιμολόγιο αγοράς ή λίστα φόρτωσης (Packing list) και χαρτοσήμανση τους με δυο χαρτόσημα των 1.71 Ευρώ.
 4. Έγκριση τύπου από ΤΟΜ μετά από υποβολή των απαιτούμενων εγκρίσεων για συγκεκριμμένες οδηγίες ανάλογα με την κατηγορία οχήματος. Αυτό εφαρμόζεται για τα οχήματα που δεν παρουσιάζεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
 5. Πιστοποιητικόν ασφάλισης
Επιπλέον για τις κατηγορίες Μ2, Μ3 (λεωφορεία) και Ν2, Ν3 (φορτηγά) απαιτούνται:
 1. Έντυπο Τ2L, αν το όχημα προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Βεβαίωση ότι ο εισαγωγέας είναι εγγεγραμμένος στην Υπηρεσία ΦΠΑ, αν το όχημα εισάγεται από τρίτη χώρα.
 3. Βεβαίωση από εγκεκριμένο συνεργείο σε σχέση με τη σωστή λειτουργία του ταχογράφου και της συσκευής περιορισμού ταχύτητας (κόφτη), όπου απαιτείται.
 4. Πιστοποιητικό παράδοσης παραγγελίας (Delivery order)
 5. Έγκριση άδειας Α, Δ, Ε από την Αρμόδια Αρχή, αν πρόκειται για οχήματα Δημόσιας Χρήσης ή από την Αρχή Αδειών για οχήματα που απαιτείται τέτοια.

Εγγραφή Μεταχειρισμένου οχήματος από τρίτες χώρες:
Απαιτούνται τα έγγραφα, όπως και στην εγγραφή Μεταχειρισμένου Οχήματος (SVA) από εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Σημειώσεις:
Η αίτηση εγγραφής μεταχειρισμένου οχήματος από τρίτες χώρες, κατηγορίας Μ1, γίνεται διαδικτυακά από εγκεκριμένους εισαγωγείς.
Η εγγραφή γίνεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΤΟΜ, αφού κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα.


Εγγραφή Μεταχειρισμένου οχήματος που εισάγεται από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Απαιτούμενα έγγραφα:
 1. Έντυπο ΤΟΜ 6A συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τεχνικό των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων Επιθεώρησης Μηχανοκινήτων Οχημάτων
 2. ΤΕΛ 72Α από το Τμήμα Τελωνείων, όπου απαιτείται.
 3. Τιμολόγιο αγοράς ή λίστα φόρτωσης (Packing list) και χαρτοσήμανση τους με δυο χαρτόσημα των 1.71 Ευρώ.
 4. Πιστοποιητικό καταλληλότητας από εξουσιοδοτημένα κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ΙΚΤΕΟ ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΚΕΜΟ), όπου εφαρμόζεται.
 5. Βεβαίωση για τις εκπομπές ρύπων (ΤΟΜ 119) από ΚΕΜΟ, ύστερα από υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο (έντυπο 118)
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής ξένης χώρας και μετάφραση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Χαρτοσήμανση με δυο χαρτόσημα των 1.71 Ευρώ.
 7. Ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας της χώρας εγγραφής εάν υπάρχει
 8. Έγκριση SVA (TOM 139B) στην περίπτωση εγγραφής οχήματος με αριστερό σύστημα οδήγησης
 9. Απόδειξη καταβολής νενομισμένων τελών προς την Αρχή Λιμένων (ισχύει για τις κατηγορίες Μ2, Μ3, Ν2, Ν3)
 10. Πιστοποιητικόν ασφάλισης

Εγγραφή παλαιού και ιστορικού αυτοκινήτου
Απαιτούνται όλα τα έγγραφα, όπως και στην εγγραφή Μεταχειρισμένου οχήματος και επιπλέον
 1. Πιστοποιητικό FIVA
 2. Η ηλικία του οχήματος να είναι μεγαλύτερη των 30 χρόνων.
Information services surveyΣχετικά Αρχεία:
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών