Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2017 - 06/07/2018 08:46:59 πμ

Αριθμός Εγκυκλίου
Ημερομηνία
Θέμα
Σχόλια
Σχετικό Έγγραφο
2/201718/1/2017Έντυπα υποβολής αίτησης ακινητοποίησης μηχανοκίνητου οχήματος
Σε ισχύ
doc2_17.pdfdoc2_17.pdf
4/201715/2/2017Μεταβίβαση ιδιοκτησίας μηχανοκίνητου οχήματος και έλεγχος εξουσιοδοτημένων υπογραφών από το ΤΟΜ
Σε ισχύ
doc4_2017.pdfdoc4_2017.pdf
8/2017 21/3/2017 Ο περί Πιστοποιούντων υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Παράταση θητείας πιστοποιούντος υπαλλήλου
Σε ισχύ
doc8_17.pdf
9/2017 21/3/2017 Ο περί Πιστοποιούντων υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Παράταση θητείας πιστοποιούντος υπαλλήλου
Σε ισχύ
Doc9_17.pdfDoc9_17.pdf
10/2017 12/4/2017 Ο περί Πιστοποιούντων υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Παράταση θητείας πιστοποιούντος υπαλλήλου
Σε ισχύ
Doc10_17.pdfDoc10_17.pdf
11/2017 26/4/2017 Εγγραφή ρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο1 - Ο2
Σε ισχύ
doc11_17.pdfdoc11_17.pdf
12/2017 3/5/2017 Διαδικασία ελέγχου μη εγγεγραμμένου οχήματος το οποίο έχει εισαχθεί ή μεταφερθεί κτυπημένο από άλλη χώρα για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Μηχαν. Οχημ. Σε ισχύDoc12_17.pdfDoc12_17.pdf
13/2017 5/5/2017 Εγγραφή μηχανοκινήτων οχημάτων με αριστερό σύστημα οδήγησης (παράταση εξουσιών του Υπουργού ΥΜΕΕ στον Διευθυντή ΤΟΜ μέχρι τις 30/6/2017) Σε ισχύDoc13_17.pdfDoc13_17.pdf
14/2017 8/5/2017 Αλλαγή κορμού κινητήρα μηχανοκινήτων οχημάτων Σε ισχύdoc14_17.pdfdoc14_17.pdf
15/2017 16/5/2017 Όρος της "Έδρας των Αδειούχων Μεταφορέων Α" Σε ισχύdoc15_17.pdfdoc15_17.pdf
16/2017 26/5/2017 Τελωνισμός υπερήλικων μεταχειρισμένων οχημάτων Σε ισχύDoc16_17.pdfDoc16_17.pdf
17/2017 29/5/2017 Εξαιρέσεις της Ειρηνευτικής Δύναμης από την καταβολή δασμών και τελών Σε ισχύdoc17_17.pdfdoc17_17.pdf
20/2017 11/7/2017 Εγγραφή στην Κυπριακή Δημοκρατία οχημάτων (φορτηγών, ρυμουλκών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων) που διεξάγουν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Σε ισχύdoc20_17.pdfdoc20_17.pdf
21/2017 3/8/2017 Παράταση για εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων με αριστερό σύστημα οδήγησης μέχρι την 30/9/2017 Σε ισχύdoc21_17.pdfdoc21_17.pdf
22/2017 11/9/2017 Ο Περί Πιστοποιούντων υπαλλήλων Νόμος του 2012 - ανάκληση διορισμού πθιστοπούντων υπαλλήλων λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας τους Σε ισχύdoc22_17.pdfdoc22_17.pdf
23/2017 18/9/2017 Τερματισμός διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του Σε ισχύdoc23_17.pdfdoc23_17.pdf
25/2017 18/9/2017 Κενωθείσα θέση κοινοτάρχη ενορίας Βλάχου του Δήμου Αραδίππου Σε ισχύdoc25_17.pdfdoc25_17.pdf
26/2017 31/10/2017 Εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων με αριστερό σύστημα οδήγησης (παράταση μέχρι 31/12/2017) Καταργήθηκεdoc26_17.pdfdoc26_17.pdf
27/2017 2/11/2017 Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Διορισμοί στη Λάρνακα Σε ισχύDoc27_2017.pdfDoc27_2017.pdf
28/2017 3/11/2017 Είσοδος/Έξοδος από το κτίριο των κεντρικών γραφείων του ΤΟΜ Σε ισχύdoc28_17.pdfdoc28_17.pdf
29/2017 8/11/2017 Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Διορισμοί στη Λευκωσία Σε ισχύdoc29_17.pdfdoc29_17.pdf
30/2017 15/11/2017 Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος - Διορισμοί στη Λεμεσό Σε ισχύdoc30_17.pdfdoc30_17.pdf
32/2017 18/12/2017 Ασφαλιστικό σημείωμα (cover note) από την ασφαλιστική εταιρεία TRUST INSURANCE Σε ισχύdoc32_17.pdfdoc32_17.pdf
33/201719/12/2017Πιστοποιητικά Φυσικής Ικανότητας για τη χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού
Σε ισχύ
doc33_17.pdfdoc33_17.pdfΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc2_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc4_2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT513RB.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc9_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc10_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc11_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc33_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc32_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc12_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc13_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc14_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc15_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc16_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc17_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc20_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc21_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc22_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc23_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc25_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc26_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Doc27_2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc28_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc29_17.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat doc30_17.pdfΠίσω


Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ