Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Ζ). Μεταφορές με οχήματα πολυτελείας με τους οδηγούς τους


Περιγραφή υπηρεσίας

Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση (γραπτή δήλωση) για τη χορήγηση έγκρισης για να εκτελεί μεταφορές με οχήματα πολυτελείας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο υποβάλλει:

1) Γραπτή Δήλωση ΤΟΜ Λιμ.177

2) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από τον Αρχηγό Αστυνομίας το οποίο χορηγείται ειδικά για την υπηρεσία αυτή και στο οποίο αναφέρεται ότι το φυσικό πρόσωπο δεν καταδικάστηκε κατά τα τελευταία 2 χρόνια για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 6 (1), του Ν.25(Ι)/2015

3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η Επιχείρηση διαθέτει χώρους στάθμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.25 (Ι)/2015

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση συνοδεύεται από:

4) Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας

5) Πιστοποιητικό διεύθυνσης της εταιρείας

6) Πιστοποιητικό των μετόχων της εταιρείας

7) Πιστοποιητικό διευθυντή και γραμματέα της εταιρείας

8) Καταστατικό της εταιρείας με ξεκάθαρο τον όρο της ενοικίασης οχημάτων χωρίς οδηγό ή της ενασχόλησης με την άσκηση επαγγέλματος παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οχημάτων πολυτελείας με τους οδηγούς τους

9) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η Επιχείρηση κατέχει χώρους στάθμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.25 (Ι)/2015

Β) Οχήματα:

Προϋποθέσεις οχημάτων που θα εκμισθώνει ο πάροχος υπηρεσιών:

1) Το όχημα προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 το οποίο επιμηκύνθηκε

2) Το μήκος του δεν είναι μικρότερο από 8000 mm

3) Διαθέτει διαχωριστικό μεταξύ της καμπίνας των επιβατών και της θέσης του οδηγού

4) Διαθέτει πέραν των 8 (οκτώ) θέσεων εκτός της θέσης του οδηγού

Γ) Έλεγχος Χώρου Στάθμευσης (Πραγματοποιείται έλεγχος από Ελεγκτή Οδικών Μεταφορών ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών)

Η επιχείρηση διαθέτει επαρκή χώρο στάθμευσης για τα οχήματα πολυτελείας

Δ) Εγγραφή οχημάτων:

Μετά την εξέταση της γραπτής δήλωσης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με επιστολή για τυχόν έγκριση ή απόρριψή της. Στην περίπτωση έγκρισης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το έντυπο της γραπτής πληροφόρησης κατάλληλα συμπληρωμένο

Τέλος Υπηρεσίας:

€200 - Γραπτή δήλωση

€50 - Γραπτή πληροφόρηση

Επικοινωνία: Kωνσταντίνα Οικονομίδου │ +357 22 807175 │ ceconomidou@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 30/12/2020 01:32:04 PMΑνανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ