Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ


Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 181/2011 είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Ο κανονισμός καθορίζει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με λεωφορεία και πούλμαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στο να εξασφαλίσει στους επιβάτες προστασία κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους και να παρέχει σε αυτούς ένα βασικό, τουλάχιστον, επίπεδο υπηρεσιών. Ο κανονισμός αυτός έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των επιβατών, καθώς και την ενίσχυση της εμπειρίας τους και την προώθηση της κινητικότητας εντός της ΕΕ.


Πεδίο Εφαρμογής

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 181/2011 ισχύει πλήρως για τις τακτικές γραμμές όταν η προγραμματισμένη απόσταση της γραμμής είναι τουλάχιστον 250 χιλιόμετρα και εν μέρει για τις τακτικές γραμμές που η προγραμματισμένη απόσταση είναι μικρότερη από 250 χιλιόμετρα, όπου, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται μόνο ορισμένες βασικές διατάξεις. Στην Κύπρο, όλες οι τακτικές γραμμές έχουν μικρότερη απόσταση των 250 χιλιομέτρων και συνεπώς ο κανονισμός ισχύει εν μέρει. Όσον αφορά τις έκτακτες γραμμές ο Κανονισμός ισχύει μόνο για αποζημίωση και βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 250 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ:

  • Άρθρο 4 - Εισιτήρια και όροι συμβάσεων χωρίς διακρίσεις: οι όροι συμβολαίου και τα τιμολόγια που εφαρμόζονται από τους μεταφορείς πρέπει να προσφέρονται στο γενικό κοινό χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση.
  • Άρθρο 9 - Δικαίωμα μεταφοράς για άτομα με μειωμένη κινητικότητα
  • Άρθρο 17 - Αποζημίωση για αναπηρικά αμαξίδια και λοιπό εξοπλισμό μετακίνησης
  • Άρθρο 24 - Δικαίωμα σε ταξιδιωτικές πληροφορίες
  • Άρθρο 27 - Υποβολή καταγγελιών


Υποβολή Καταγγελιών

Τακτικές Γραμμές

Σαν πρώτο βήμα, οι επιβάτες υποβάλλουν την καταγγελία τους στον μεταφορέα εντός 3 μηνών από το περιστατικό. Εντός ενός μηνός από την λήψη της καταγγελίας, ο μεταφορέας ενημερώνει τον επιβάτη εάν η καταγγελία του κρίθηκε βάσιμη, απορρίφθηκε ή εξακολουθεί να εξετάζεται και παρέχει την τελική απάντηση του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της καταγγελίας. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, ως Εθνικός Φορέας Ελέγχου της Εφαρμογής λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο για καταγγελίες που δεν έχουν επιλυθεί.

Έκτακτες Γραμμές

Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλουν την καταγγελία τους στον σχετικό μεταφορέα και, εάν δεν είναι ικανοποιημένοι, να υποβάλουν περαιτέρω καταγγελία στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών της Κύπρου.


Περισσότερες πληροφορίες:

Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 09/10/2023 02:19:53 PMΑνανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ