ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποστολή


Αποστολή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών είναι:
  • η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό
  • η κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών
  • η ανάπτυξη σύγχρονων δημόσιων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών)
  • η αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας
  • η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας
  • η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις οδικές μεταφορές
Παράλληλα το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη οδικών μεταφορών που να ικανοποιούν απόλυτα το δικαίωμα κινητικότητας του σύγχρονου πολίτη και να προάγουν την παραγωγή οικονομικού και κοινωνικού οφέλους, σε συνθήκες αειφορίας και ύψιστης οδικής ασφάλειας.

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών