ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρμοδιότητες


Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστάθηκε το 1975 και σ' αυτό εκχωρήθηκαν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στις οδικές μεταφορές, οι οποίες προηγουμένως ασκούνταν από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες γεγονός που προκαλούσε καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του κοινού, περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες και πολλές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δυο κυρίως κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης, ανάπτυξης, παρακολούθησης και γενικά τη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτές, με βασικούς στόχους τη βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αφορούν στα μηχανοκίνητα οχήματα, δηλαδή στην εγγραφή τους, στην επιθεώρηση για εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων, στην έκδοση και ανανέωση αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης καθώς και στην εξέταση υποψηφίων οδηγών.

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών