ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τεχνικός Έλεγχος


Κάθε όχημα υποβάλλεται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ο οποίος ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, διενεργείται είτε από Δημόσιο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΕΜΟ), είτε από Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
Ο τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων, η σύσταση και λειτουργίατων Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται από τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμο του 2007 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.Νομοθεσία Τεχνικού ΕλέγχουΈντυπα Τεχνικού Ελέγχου


- Ανακοινώσεις Τεχνικού Ελέγχου
- Γενικές Πληροφορίες
- Θέματα Εξετάσεων για Υπευθύνους Γραμμής
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών